Automobilový průmysl

Na stejném principu, tedy podle normativních doporučení, jsou koncipovány některé další požadavky tzv. oborových norem. S ohledem na značný rozvoj automobilového průmyslu nelze nezmínit ISO TS 16 949. Ta doplňuje požadavky normy ISO 9001 o další přísnější požadavky, které jsou určeny zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. V jejím obsahu se objevuje jistý dominový efekt, spočívající v tom, že organizace, které se jí budou řídit, musí vyžadovat, respektive volit své dodavatele tak, aby minimálně splňovali požadavek certifikace svých systémů jakosti ve smyslu normy ISO 9001.

Českým výrobcům komponent pro automobilový průmyslu je k dispozici český překlad ČSN ISO/TS 16 949:2002 – Systémy managementu jakosti – zvláštní požadavky používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu a k ní i přeložený Návod IATF (International Automotive Task Force), jak normu aplikovat.

Tato normativní doporučení kopírují základní text normy ISO 9001 a uvádí další požadavky nad její rámec. Náročnější požadavky jsou kladeny zejména na oblast návrhu a vývoje, za zmínku stojí například požadavek 7.5.1.2, týkající se provozních činností, kdy se od organizace žádá: „Vypracovat dokumentované pracovní instrukce pro všechny zaměstnance, jejichž povinností je působit na procesy ovlivňující kvalitu produktu. Tyto instrukce musí být k dispozici na každém pracovišti.“ Položíme-li si otázku, zda vedle operátora na pracovišti ovlivňuje kvalitu prováděné výrobní operace i seřizovač či údržbář provádějící případnou opravu stroje, je nám zřejmé, že pracovní instrukce je třeba zabezpečit i pro tyto profese.