Model CAF

Model CAF představuje jednodušší a upravenou variantu modelu EFQM, aby se dal použít v podmínkách institucí veřejné správy. Podoba modelu byla připravena Evropským institutem pro veřejnou správu.

První verze modelu CAF byla prezentována v květnu 2000. Originál publikace k modelu CAF – The Common Assessment Framework (Společný rámec pro hodnocení) byl vypracován s cílem představit druhou verzi CAF na 2. konferenci kvality ve veřejné správě, která se konala v Dánsku v roce 2002. Tato druhá verze CAF je také někdy označována CAF-2002 a postupuje se podle ní do současnosti. Model by měl sloužit jako prostředek pro organizace veřejného sektoru, které hodlají ve svých činnostech posílit aspekt jakosti6.