Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

20.10.2015 08:00 - 21.10.2015 16:30
Počet volných míst pro tento termín: 6

Přihláška na Odborné školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

Náplň a rozsah školení:

a) Současný stav normy pro systémy managementu kvality a norem vztahující se ke QMS, legislativní rámec
b) Hlavní principy systému managementu kvality, procesní přístup (PDCA)
c) Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2008
d) Definování procesů, hierarchie dokumentace, monitorování a měření
e) Průběh kontrolních činností (sběr a ověřování informací, taktika a dokumentace, záznamy)
f)  Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků
g) Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech
h) Využití nástrojů pro sběr dat (statistické metody, analýzy rizik, …)
i)  Zpracování reportingu pro vedení organizace (výsledky auditů, zpětná vazba od zákazníků, výkonnost procesů a shoda produktů, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu, změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a doporučení pro zlepšování)
j)  Posuzování efektivnosti nápravných a preventivních opatření
k)  Závěrečný písemný test
l)  Školení je v rozsahu 2 dny (2x8 hodin)
 Podrobné informace o školení jsou zveřejněné na stránkách:
http://www.noveiso.cz/iso_skoleni_a_kurzy/skoleni-pvk-manazer-kvality.html

 

Cena školení: 5980Kč bez DPH

 

Storno poplatky: 

  • zrušení účasti na školení více než 5 pracovních dní před konáním školení  - bez poplatku
  • zrušení účasti na školení 5 pracovních dní a méně - 100%
  • přeregistrace na jiný termín školení více než 5 pracovních dní před konáním školení  - bez poplatku
  • přeregistrace na jiný termín školení 5 pracovních dní a méně - 10% ceny kurzu bez DPH

 

 

V případě,  že budete požadovat vystavení daňového dokladu na společnost, nezapomeňte prosím vyplnit název společnosti, IČ a DIČ. Po odeslání registračního formuláře Vám nejpozději do následujícího pracovního dne odešleme potrvzení Vaší rezervace a výzvu k úhradě ceny školení. Kódy ze slevových kupónů a promoakcí prosím uveďte do poznámky.

Registrační formulář

Jméno objednavatele: *
Firma:
Adresa: *
IČO:
DIČ:
Email: *
Telefon: *
Mail: *
Pohlaví: *
Počet účastníků: *
Počet místností: *
Poznámka:
   

Jména přihlášených osob prosím vyplňte níže do příslušného počtu míst. Jméno, příjmění, titul vyplňte pozorně, informace budou použity k sestavení prezenční listiny a osvědčení o obsolvování kurzu.

 
 
*Tlačítko Odeslat bude aktivní až po výběru Počet účastníků.cara

Aktuality

01. května 2019

Zavedení a certifikace se slevou 50%

cara
02. ledna 2019

Školení interní auditor ISO 9001:2016 dne 13.02.2019

cara