E-Learning - PO - Vedoucí zaměstnanec

Přihláška na Odborné školení PO pro Vedoucí zaměstnance - formou E-learningu.

Cena: 100 Kč bez 21% DPH / osobu

Náplň a rozsah školení PO: 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; §1, §4, §5, §6, §7, §13, §15, §16, §17, §18, §19, §22, §31, §35, §36, §76, §78, §79, §80

 • všeobecné povinnosti §1, §2
 • začlenění provozovaných činností §4,
 • povinnosti zaměstnavatele §5, §6, §7
 • preventivní požární hlídky §13,
 • dokumentace požární ochrany §15,
 • organizace školení a odborných příprav §16,
 • povinnosti fyzických osob §17,
 • osobní a věcná pomoc, vstup na nemovitosti §18, §19, §22,
 • státní požární dozor §31, §35,
 • vyloučení věcí z užívání §36,
 • přestupky na úseku PO, pokuty §78, §79
 • odškodňování úrazů §80

 

Interní dokument „Začlenění provozovaných činností“

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); §1, §2, §4, §23, §36, §42, §43, §44

 • pojmy a základní požadavky §1, §2,
 • hasicí přístroje §3, §9,
 • školení zaměstnanců §23,
 • tepelné spotřebiče §42,
 • komíny a kouřovody §43

Organizace zajištění požární ochrany – vnitřní směrnice, Povinnosti zaměstnanců

Povinnosti vedoucích zaměstnanců, kontrolní činnost, odpovědnosti, odstraňování závad

Preventivní požární hlídky

Požární nebezpečí vznikající při činnostech v místě výkonu práce všech podřízených zaměstnanců

Instalace a používání elektrických spotřebičů, kontroly a revize, seznámení s návody

Dokumentace požární ochrany platná pro danou činnost na pracovišti. Požární řád, požárně poplachové směrnice, požární evakuační plán, příp. další dokumentace.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. §31, §32, §33

Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, ohlašovna požárů.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. §35

Rozmístění a způsob použití hasebních prostředků umístěných na pracovišti. Hasicí přístroje, kontroly, revize a zkoušky, hasicí schopnost, výběr a návody k použití.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. §2, §3, §9

Funkce, umístění a způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti (EPS, stabilní, polostabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře, nouzové osvětlení, požární klapky a uzávěry, hydranty a suchovody – podle vybavení pracoviště apod.).

Vyhláška č. 246/2001 Sb. §5, §6, §7, §8

Hořlavé kapaliny nebo požárně nebezpečné látky, charakteristika, způsoby manipulace, hašení látek

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. §44,
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., příloha
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady
 • Bezpečnostní listy požárně nebezpečných látek

Proces hoření a hašení, třídy požárů, hasební látky, použití prostředků a zařízení PO, požárnost v rámci závodu a podniku. Ostatní související předpisy, nařízení a pokyny platné pro danou profesi a dané pracoviště

Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení na pracovišti v případě vzniku požáru Ověření znalostí zaměstnanců, upřesnění informací k dotazům

 • přezkoušení testem

Registrační formulář

Jméno objednavatele: *
Firma:
Adresa: *
IČO:
DIČ:
Email: *
Telefon: *
Mail: *
Pohlaví: *
Počet místností: *
Poznámka:
 
Slevový kód:
Vaše číslo objednávky:
   

Jména přihlášených osob prosím vyplňte níže do příslušného počtu míst. Jméno, příjmění, titul vyplňte pozorně, informace budou použity k vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

 
 
Účastník 1 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 2 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 3 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 4 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 5 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 6 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 7 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 8 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 9 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 10 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 11 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 12 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 13 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 14 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 15 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 16 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 17 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 18 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 19 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 20 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 21 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 22 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 23 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 24 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 25 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 26 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 27 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 28 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 29 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 30 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 31 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 32 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 33 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 34 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 35 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 36 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 37 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 38 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 39 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníka
Účastník 40 :
Titul před jménem:
Jméno:*
Přijmení:*
Titul za jménem:
Telefon:
Email: *
Přidat dalšího účastníkacara
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO