ČSN EN ISO 19011:2012

ČSN EN ISO 19011:2012

 

Ke dni 1.6.2012 vstoupila v platnost revize této normy pod označením ČSN EN ISO 19011:2012 (Česká republika převzala tuto normu ze standardu ISO 19011:2011). Tato revize nahrazuje první vydání s označením ČSN EN ISO 19011:2003 (která vycházela z ISO 19011:2002). Platnost prvního vydání z roku 2003 končí dnem 30.6.2012.

Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů.

Změny v ČSN EN ISO 19011:2012

Nová revize normy přinesla několik změn, které musí subjekty provádějící audity implementovat v praxi.

Stručný výklad ČSN EN ISO 19011:2012

Tato mezinárodní norma zavádí koncepci rizik do auditování systémů managementu. Přijatý přístup se týká rizika, že proces auditu nedosáhne svých cílů, a potenciální možnosti auditu narušit činnosti a procesy auditované organizace.

Kapitola 3 normy ČSN EN ISO 19011:2012 stanovuje zásadní termíny a definice používané v této mezinárodní normě. Cílem bylo, aby tyto definice nebyly v konfliktu s definicemi užívanými v jiných normách.

Kapitola 4 popisuje principy, na kterých je auditování založeno. Tyto principy pomáhají uživatelům porozumět postatě auditování a jsou důležité pro pochopení návodů uvedených v kapitolách 5 až 7.

Kapitola 5 normy ČSN EN ISO 19011:2012 poskytuje návod k stanovení a řízení programu auditů, stanovení cílů programu auditů a koordinování činností auditu.

Kapitola 6 poskytuje návod k plánování a provádění auditu systému managementu.

Kapitola 7 normy ČSN EN ISO 19011:2012 poskytuje návod týkající se kompetencí a hodnocení auditorů systémů managementu a týmu auditorů.

Školení ČSN EN ISO 19011:2012

Zájemcům, kteří mají zájem implementovat všechny změny v normě ČSN EN ISO 19011:2012 nabízíme školení interních auditorů. Nabídku školení najdete zde.

 

Našli jste na našich stránkách informace, nebo formuláře zdarma, které jste potřebovali? Podpořte naše další aktivity tím, že nás dále doporučíte, nebo přidáte link na Váš web, nebo se bezplatně  zaregistrujte k odběru novinek. Jako poděkování za registraci Vám navíc odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

  • ISO 19011 (ISO 19011:2011, ČSN EN ISO 19011:2012) Auditování systémů managementu
  • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
  • IATF 16949:2016 (TS 16949)
  • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
  • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008)
  • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2013, ČSN ISO/IEC 27001:2014) Systém managementu bezpečnosti informací
  • GDPR (General Data Protection Regulation) 
  • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
  • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)