Poradenství ISO/TS 16949

Poradenství ISO/TS 16949

Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu

Rozšiřuje již zavedený dokumentovaný systém řízení na bázi norem řady ISO 9000 o zabezpečení plnění dalších specifických požadavků, které musí splnit v různém rozsahu každý dodavatel do automobilového průmyslu

Normativní základ systému managementu jakosti v automobilovém průmyslu

Požadavky navazují na požadavky normy ISO 9001 a uvádí je VDA 6.1, QS 9000 a ISO/TS 16949.

Přínosy ze zavedení ISO/TS 16949

  • Nezbytná podmínka pro vstup mezi dodavatele do automobilového průmyslu
  • Orientace společnosti na neustálé zlepšování
  • Schopnost plnit specifické požadavky zákazníků z automobilového průmyslu
  • Prevence vad (zaměření na prevenci vad už v procesu návrhu a vývoje produktu a výrobního procesu)
  • Snižování variability znaků produktů a parametrů výrobních procesů
  • Snižování ztrát v dodavatelském řetězci  

Proč využít našich služeb?

Poskytujeme odbornou pomoc ve všech etapách zavádění systému managementu jakosti dle některého z modelu systému – ISO/TS 16949, VDA 6.1 nebo QS 9000.

Nabízíme další spolupráci při zavádění rozšiřováním již certifikovaného systému managementu vaší společnosti nebo při vytváření integrovaného systému managementu najednou.

Provádíme konzultace na místě, protože pokud se na řešení podílí i vlastní pracovníci klienta, je implementace řešení snazší, nebo? pracovníci snáz a lépe přijmou změny.

Tento přístup však nevylučuje, abychom vám zpracovali a předali konkrétní dokumentaci systému managementu vaší společnosti „na klíč“.

Pracujeme pro vás s vámi.

Naše know-how spočívá ve schopnosti aplikovat nejnovější poznatky a dlouholeté zkušenosti při řešení konkrétních potřeb zákazníků a klientů.

Cíl spolupráce

Adekvátní, efektivní a účinný certifikovaný systém managementu jakosti přispívající zvyšování konkurenceschopnosti a výkonnosti vaší společnosti.

Etapy zavádění systému managementu jakosti

  • Analýza současného stavu zabezpečování jakosti
  • Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu. 

Úvodní seminář o ISO/TS 16949

Pro vedení společnosti a vybrané pracovníky pro objasnění smyslu QMS a jednotlivých požadavků, způsobu realizace praktických důsledků.

Poradenství v procesu vytváření a dokumentování QMS

Konzultační spolupráce, definování procesů a zpracovávání dokumentace.

Kurz interních auditorů ISO/TS 16949

Příprava na provádění interních auditů QMS.

Poradenství v procesu implementace ISO/TS 16949

Průběžné prověřování stavu zavádění QMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků.

Vstupní audit pro certifikační řízení (poradenský předcertifikační)

Prověření celkového stavu QMS a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu.

Příprava na certifikační audit

Pomoc při odstraňování zjištěných odchylek a dolaďování QMS.

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz