Jak začít

Jak začít

Nejčastější otázky

 1. Co vše musím připravit a splňovat abych získal certifikát ISO?
 2. Mohu zavádět více norem najednou?
 3. Můžu vyměnit certifikační organizaci?
 4. Co mi přinese zavedení norem ISO?
 5. Je nějaký seznam certifikačních organizací ?
 6. Kolik mě to bude stát.
 7. V jaké firmě mohu aplikovat požadavky nové normy ISO 9001?
 8. Jak dlouho trvá zavedení norem ISO?
 9. Účel a přínos auditu – interního nebo certifikačního.
 10. Proč si najímat poradenskou společnost, když veškeré požadavky mám uvedeny v normě?
 11. Jak mám vybrat poradenskou společnost?

1.

Zavedení normy ISO je jediný požadavek. Firma musí splňovat veškeré legislativní požadavky.  Proto v průběhu zavádění se dotkneme legislativních požadavků například, BOZP+PO, elektrorevize, smluví lékař a další požadaky specifikované oborem činnosti vaší solečnosti.

2.

Je možné zavádět více norem na jednou. Je jen důležité zvážit jaké normy a probrat tuto problematiku s konzultantem.

3.

Je jen na společnosti s kým bude certifikova nebo recertifikovat . Na našem trhu je cca. 100 certifikačních organizací. Certifikační organizace se může změnit kdykoliv.

4.

Systémy ISO Vás nutí dodržovat jednoduché principy, na které v praxi velmi často zapomínáme. Obsahují tedy soubor pravidel,  které musíte ctít a dodržovat. Díky neustálému vylepšování těchto norem to ovšem v této moderní době již není žádné „papírování“, ale jednoduše praktické a především důsledné plnění zásad.

5a

Váš odborný konzultant spolu s Vámi vybere pro Vás nejvhodnější certifikační společnost.

6.

Cena je stanovena dle počtu zaměstnanců. Pokud budete mít zájem o nezávaznou nabídku stačí nás kontaktovat na náš E-mail.

7.

Nezáleží čím se firma zabývá. Normy ISO upravují všechny záležitosti týkající se podnikatelské činnosti a zavést ISO 9001 může firma jakéhokoli zaměření a velikosti.

8.

Doba zavádění je velmi individuální. Záleží jen na Vaší součinnosti a na Vašem čase, který budete moci zavádění věnovat. Standardní doba je 3-6 měsíců, během kterých budete činnostem spojeným s ISO věnovat orientačně 60 hodin práce. Je samozřejmě možné stihnout vše do měsíce, ale i rozložit přípravu do šesti měsíců. Je to vždy na individuálním jednání s konzultantem.

9.

Každý audit, který obě strany berou s patřičnou odpovědností, může mít významnou přidanou hodnotu. Pokud je na jedné straně auditorský tým s dostatečnou kvalifikací, což znamená nejen znalost organizování, plánování a vedení auditů, ale i přiměřenou znalost příslušného oboru podnikání, a na straně druhé vedení organizace přístupné připomínkám a názorům druhé strany, pak může takové vedení získat během auditu cenné informace a poznatky jednak co se týče srovnání, do jaké kategorie se jeho organizace se svými přístupy k managementu jakosti řadí (neboli jaká je úroveň systému v porovnání s jinými) a kde jsou slabá místa, případně příležitosti ke zlepšování.

Zamyslíme-li se nad praktickým přístupem k základnímu principu normy ISO 9001:2008, což je dnes již zcela známý, a pro čtenáře této příručky zcela nepochybně zažitý princip tzv. osmi zásad managementu jakosti, jsou zjevné některé „rizikové oblasti“, na které je třeba myslet již v počátku.

10.

Požadavky a doporučení v normě jsou psány v některých ohledech velmi obecně. Je to proto, aby tyto požadavky byl schopen plnit jak např. živnostník, tak velká nadnárodní korporace. V tuto chvíli je velmi důležitý konzultant, který díky svým zkušenostem dokáže (s ohledem na velikost a zaměření organizace) vysvětlit, co je po Vás normou konkrétně žádáno. Samozřejmostí je i návrh řešení od konzultanta.

11.

Technická komise mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) ISO/TC 176, která je odpovědná za normy ISO řady 9000, vydala novou technickou specifikaci ISO/TS 21095, Směrnice pro výběr poradců pro systémy řízení jakosti . Tento článek ukazuje, proč je pro obě strany – pro organizace i poradce - důležité, aby podobné směrnice existovaly.  Výběr vhodného poradce je obvykle prvním nezbytným krokem, který by měla společnost před zaváděním systému jakosti uskutečnit. Základ vztahu mezi danou společností, poradcem a zavedeným systémem řízení jakosti záleží jak na srozumitelnosti a stupni integrace potřeb a cílů společnosti, tak na schopnostech a profesionalitě poradce.

Problém

V komerční sféře existují samozvaní poradci systémů řízení jakosti, kteří bez potřebné kvalifikace a dostatečných zkušeností sami organizace kontaktují a nabízejí své služby. Tato skutečnost poškozuje nejen tyto společnosti, které mohou ztratit jen čas a peníze, ale také image a reputaci systémů řízení jakosti jako celku a hlavně kvalifikované poradce. Speciálně v malých podnicích je moment výběru poradce podnikatelem, který si přeje zavést tento systém ve svém podniku, rozhodující. Často je to pro takovéhoto podnikatele první kontakt se světem ISO 9000, a protože není dostatečně informován, nemůže být schopný vybrat vhodného poradce. Podnikatel je tedy často vydán na pospas první osobě, která tvrdí, že je kvalifikovaným poradcem. Proto byla vydána tato směrnice, která ukazuje podnikatelům a managerům kriteria, na která se mají při výběru poradce zaměřit.

Navržené řešení

Etické vlastnosti, které jsou po poradcích na systémy řízení jakosti žádoucí. Podle této směrnice by vybraný poradce měl být hlavně komunikativní, všestranný, praktický a vnímavý, měl by mít dobrý přehled o příslušných normách, certifikačních procesech, obecných metodologiích a technikách managementu jakosti.

Poradce my měl také znát následující:

 • zákonné a regulační požadavky příslušné daným aktivitám organizace
 • organizační, metodologickou a technologickou situaci příslušnou výrobnímu sektoru, ve kterém organizace působí

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz