E-Learning - Školení PVE/ Manažer EMS ISO 14001

Přihláška na Odborné školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001- formou E-learningu

Náplň a rozsah školení:

a)  Současný stav normy pro systémy environmentálního managementu a norem vztahující se k EMS

b)  Legislativní a environmentální požadavky, jejich praktické uplatňování

c)  Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019

d)  Integrace s ostatními systémy managementu organizace

e)  Určení a hodnocení environmentálního profilu organizace

f)  Aplikace požadavků norem a směrnic na podmínky vlastní organizace

g)  Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků

h)  Posuzování životního cyklu

i)  Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech

j)  Zpracování reportingu pro informování vedení organizace o dosažené výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí,…)

k)  Posuzování efektivnosti nápravných a preventivních opatření

l)  Závěrečný písemný test

 

Cena školení: 1.802,90 Kč / osobu (1.490 Kč bez DPH 21%)

Registrační formulář

Jméno objednavatele: *
Firma:
Adresa: *
IČO:
DIČ:
Email: *
Telefon: *
Mail: *
Pohlaví: *
Počet účastníků: *
Počet místností: *
Poznámka:
 
Slevový kód:
Vaše číslo objednávky:
   

Jména přihlášených osob prosím vyplňte níže do příslušného počtu míst. Jméno, příjmění, titul vyplňte pozorně, informace budou použity k vystavení osvědčení o obsolvování kurzu.

 
 
*Tlačítko Odeslat bude aktivní až po výběru Počet účastníků.cara

Aktuality

01. února 2020

Prvnímu únorovému jihomoravskému zájemci o zavedení ISO 9001 poskytneme slevu 50%.

 
27. ledna 2020

Leden 2020

 
23. ledna 2020

ČSN vydané v 01/2020

 
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO