Vzor zápisu o kontrole BOZP a PO

 

Zápis o provedené kontrole BOZP a PO musí obsahovat minimálně:

  • Datum kontroly, kdo ji provedl (jaká je jeho odborná způsobilost a jako funkci ve firmě zastává)
  • Záznam o kontrole dokumentace BOZP ve firmě:
  • Kontrola aktuálnosti registru rizik a opatření proti nim
  • Kontrola popisů technologických postupů a směrnic BOZP
  • Kontrola provedených školení a lékařských preventivních prohlídek (plán a skutečné provedení)
  • Kontrola revizí a údržby zařízení (plán a skutečné provedení)
  • Kontrola dodržování legislativních požadavků BOZP a PO
  • Záznam o kontrole pracovišť včetně jejich přesné specifikace (a včetně informací o tom, zda a s jakým výsledkem byly v průběhu roku prováděny kontroly na detašovaných pracovištích – např. na stavbách)
  • Jména osob, které se kontroly zúčastnily
  • Výsledky kontroly včetně zjištěných nedostatků a opatření přijatých k jejich odstranění

Roční prověrka BOZP a PO


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO