Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních

 

Přínosy zavedení ISO ve výběrových řízeních

Podle českých zákonů musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací, které přesáhnou určitý finanční objem. Jedná se o formalizovaný postup při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky. Důvodem pro zavedení ISO ve firmě může být požadavek zákazníků na tuto normu, jedná se hlavně o zákazníky ze strany státní správy a nadnárodních firem. Přínosem je také větší sebevědomí firmy a možnost zúčastnit se těchto výběrových řízení. Poměrně často se bez certifikace nemůže firma těchto výběrových řízení zúčastnit.

 Skutečnost, že má firma ISO – je certifikovaná, je pro zadavatele zárukou, že firma je schopná udržitelného rozvoje a veškerá její činnost směřuje k dokonalé podpoře dvou základních pilířů – ekonomického a enviromentálního. Toto se velmi kladně projevuje zejména u firem pracujících ve státním sektoru na zakázkách, které mají vliv na životní prostředí, jako těžký průmysl, stavby silnic a dálnic, ale i projektování a územní plánování, kde právě posouzení vlivu na životní prostředí stanovuje limity pro enviromentální zátěž. Z toho je patrné, že i ISO by měly mít i projekční kanceláře a to nejen územně plánovací, a další  firmy v oblasti služeb.

Certifikovaná firma si nemůže dovolit být nešetrná k životnímu prostředí a její řízený managment zaručuje dobré ekonomické výsledky. Navíc zaručuje kvalitní dodávky, protože je v souladu s legislativou na mezinárodní úrovni, dodržuje všechny příslušné normy.  Interně certifikace přinese pořádek ve většině dokumentace, zrušení nepotřebných dokumentů, zavedení systému správy a aktualizace řízené dokumentace, jasné rozdělení odpovědností a pravomocí ve struktuře řízení. Další výhodou je zavedení přesných firemních procesů, které usnadňují vývoj a výrobu. V neposlední řadě pak také systém umožňuje rychleji a efektivněji řešit případné chyby nebo problémy ve výrobě nebo s výrobky nebo eliminovat případné nedostatky u firem nabízejících služby. Důsledkem environmentální certifikace je pak odpovědnější vztah zaměstnanců k životnímu prostředí.

Certifikace také přináší možnost oslovit nové zákazníky ze sektoru velkých společností, pro které je dodržování mezinárodních norem nezbytnou součástí jejich existence a výstupní kvality jejich projektů. Přináší zlepšení konkurenceschopnosti firmy na domácím trhu i v zahraničí.

Proč je firma, která má ISO ve výběrových řízeních upřednostňována

  • navenek pusobí firma, tak že se s ní nemusí bát nikdo obchodovat
  • je v souladu s legislativou
  • je u firmy zaručen kvalitní a dlouhodobý růst
  • standardizuje  procesy a zefektivňuje činnosti při poskytování  služeb
  • firma monitoruje, jaké dopady mají jejich aktivity na zákazníky, zaměstnance, dodavatele a životní prostředí
  • umožňuje rychlé přizpůsobení změnám nebo požadavkům zákazníků
  • základním  kritériem  je dosažení oboustranné spokojenosti

Pokud je zadavatel výběrového řízení s těmito přednostmi obeznámen (a i v této oblasti je nutná osvěta), pak má certifikovaná firma mnohem vetší šance než firmy ostatní.

Zpět na stránku ISO 9001

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO