Aplikace principu neustálého zlepšování

 

Princip neustálého zlepšování by měl inspirovat vedení společnosti k celkovému rozvoji a růstu po tzv. "růstové spirále". Toho je však možno dosáhnout pouze tehdy, když je ve firmě důsledně naplněn Procesní způsob řízení - zlepšování je totiž nutno provádět již na nejnižších úrovních systému - jednotlivých procesech, jednotlivých pracovnících, jednotlivých  částech produktu. Pouze takto pojatý systém pak dokáže vytvořit základ neustálého zlepšování a základ pro:

  • hledání a odstraňování rezerv a plýtvání
  • měření, analýzu a zvyšování efektivity jednotlivých částí realizace produktu
  • motivaci a aktivizaci pracovníků a týmu k rozvoji výkonnosti a efektivity
  • neustálé zlepšování produktu (výrobku, služby) a tím i pro dlouhodobý růst spokojenosti zákazníků, posilování jejich věrnosti
  • aplikaci progresivní rozvojové spirály trvalého rozvoje a růstu celé organizace

Rozvojová, růstová spirála (Demingův cyklus): 

PLAN  - PLÁNUJ                                                    

DO - DĚLEJ

CHECK - KONTROLUJ

ACT - JEDNEJ

 

„Bohu věříme, všichni ostatní musí předkládat fakta.“
William Edwards Deming

Aby bylo dosaženo hlavního záměru implementace systému, tj. zvýšení kvality produktů a efektivity organizace jako celku, měly by být do tohoto trvalého základu zlepšování zakomponovány i podpůrné procesy a činnosti, které celkovou výkonnost a efektivitu též ovlivňují. Jedná se zejména o:

  • řízení rozvoje lidských zdrojů, aktivizace a motivace týmu v zájmu zvyšování efektivity
  • řízení finančních, informačních a logistických toků a činností
  • předvýrobní procesy a činnosti (marketingový průzkum, strategie, taktika, plánování, vývoj apod.) a následné procesy a činnosti (zejména servis a péče o zákazníka, analýzy zpětných vazeb apod.))
  • aplikaci progresivní rozvojové spirály trvalého rozvoje a růstu celé organizace
  • rozvoj infrastruktury

 
Zpět na stránku ISO 9001

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO