Prodej výtisků norem

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

V září roku 2015 byly Mezinárodní organizací pro normalizaci schváleny revize ISO 9001 (označení ISO 9001:2015) a ISO 14001 (značení ISO 14001:2015).

Ve formě ČSN byly nové standardy závazné pro Českou republiku vydány o měsíc dříve než se očekávalo a nesou označení ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Informace o:
  • Prodeji vytisku obou norem
  • Nabídce revize vaší stávající dokumentace podle nové revize
  • Zavádění nebo Udržování ISO 9001 a ISo 14001 dle nové revize


najdete zde

Aktuality

27. ledna 2016

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

cara
21. ledna 2016

ČSN EN ISO 9001 2016 a ČSN EN ISO 14001 2016

cara
2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009