ČSN EN ISO 19011:2012

 

Upozornění: Tato norma byla nahrazena revizí ČSN EN ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018)

 

Informace k předchozí revizi ČSN EN ISO 19011:2012

Ke dni 1.6.2012 vstoupila v platnost revize této normy pod označením ČSN EN ISO 19011:2012 (Česká republika převzala tuto normu ze standardu ISO 19011:2011). Tato revize nahrazuje první vydání s označením ČSN EN ISO 19011:2003 (která vycházela z ISO 19011:2002). Platnost prvního vydání z roku 2003 končí dnem 30.6.2012.

Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů.

Změny v ČSN EN ISO 19011:2012

Nová revize normy přinesla několik změn, které musí subjekty provádějící audity implementovat v praxi.

Stručný výklad ČSN EN ISO 19011:2012

Tato mezinárodní norma zavádí koncepci rizik do auditování systémů managementu. Přijatý přístup se týká rizika, že proces auditu nedosáhne svých cílů, a potenciální možnosti auditu narušit činnosti a procesy auditované organizace. 

Kapitola 3 normy ČSN EN ISO 19011:2012 stanovuje zásadní termíny a definice používané v této mezinárodní normě. Cílem bylo, aby tyto definice nebyly v konfliktu s definicemi užívanými v jiných normách. 

Kapitola 4 popisuje principy, na kterých je auditování založeno. Tyto principy pomáhají uživatelům porozumět postatě auditování a jsou důležité pro pochopení návodů uvedených v kapitolách 5 až 7. 

Kapitola 5 normy ČSN EN ISO 19011:2012 poskytuje návod k stanovení a řízení programu auditů, stanovení cílů programu auditů a koordinování činností auditu. 

Kapitola 6 poskytuje návod k plánování a provádění auditu systému managementu. 

Kapitola 7 normy ČSN EN ISO 19011:2012 poskytuje návod týkající se kompetencí a hodnocení auditorů systémů managementu a týmu auditorů.

Školení ČSN EN ISO 19011:2019

Zájemcům, kteří mají zájem implementovat všechny změny v normě ČSN EN ISO 19011:2019 nabízíme školení interních auditorů. Nabídku školení najdete zde.

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO