Udržování ISO 9001 a dalších norem

Udržování ISO 9001 a dalších norem

 

Staňte se našim klientem – svěřte Váš systém ISO 9001 zkušeným poradcům!

 

Proč je dobré si zajistit udržování ISO 9001?

I ten nejlépe zavedený systém odpovídá realitě, tedy skutečnému stavu společnosti jen krátkou dobu. Neustále se mění jak interní faktory jako je velikost firmy, předmět podnikání společnosti, fluktuace pracovníků a mění se i externí faktory jako například legislativa, dodavatelé nebo odběratelé společnosti. Pokud  není o systém řízení řádně a pravidelně pečováno, dříve či později se stane ze zavedeného a fungujícího systému ISO 9001 místo efektivního nástroje na řízení společnosti jen zbytečná administrativní zátěž.

Naší filozofií je, že pokud máte ve firmě "papír, či dokument, který chce ISO" a Vy jste ho za rok nepoužili, tak je existence takového papíru na pováženou a s největší pravděpodobností ho nepotřebujete. Naší snahou je takové dokumenty eliminovat a ponechat ve společnosti pouze dokumenty pro společnost užitečné.  

Chcete-li mít funkční nástroj řízení je nezbytné zajistit udržování ISO 9001 a dále ho rozvíjet.

Jak probíhá udržování ISO 9001?

Našim klientům nabízíme celoroční poradenství při udržování ISO 9001 i dalších norem. Během celého roku Vám pomůžeme

 • řídit a koordinovat činnosti při aktualizaci dokumentů a záznamů SMK (QMS - Quality Management System)
 • vypracovat nápravná a preventivní opatření
 • zajistit všechna školení plynoucí ze zákona nebo požadavku normy ISO 9001
 • vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování  dozorových a recertifikačních auditů od akreditovaného certifikačního orgánu
 • při úpravách stávajících a při vytváření nových předpisových a záznamových dokumentů
 • reagovat na změny legislativy a jiných externích faktorů

Interní audit ISO 9001

V rámci udržování ISO 9001 ověříme kondici Vašeho stávajícího systému řizení. Nejúčinnější způsob ověření je provedení jednoho či několika interních auditů. Počet auditů závisí na velikosti klienta, stavu systému a nárocích klienta. Zpravidla provádíme 2 interní audity za rok. Interní audity provádí zkušení auditoři s mnohaletou praxí. 

Dozorový nebo re-certifikační audit

Součástí poradenství v rámci roku je i účast našeho poradce / konzultanta na dozorovém, či re certifikačním auditu. Náš poradce s vysokou kvalifikací a zkušenostmi je rovnocenným partnerem / oponentem auditoru certifikační společnosti.

Certifikační orgán

Pokud nejste spokojeni s cenou, kvalitou, či přístupem Vaší stávající certifikační společnosti (ACO – akreditovaný certifikační orgán). Pro nové klienty zdarma zajistíme konkurenční nabídku ACO.

Jaké dáváme záruky při udržování ISO 9001?

Smluvně, pod značnou smluvní pokutou, klientům zaručujeme obhájení certiifikátu při dozorovém, nebo certifikačním auditu. Důkazem je téměř nulová fluktuace klientů. Reference Vám rádi zašleme na vyžádání.

Maximální servis - Zákaznický portál - K čemu slouží při udržování  ISO 9001?

Portál, je aplikace přístupná odkudkoli z internetu a zajišťuje snazší a efektivnější spolupráci poradce - konzultanta s klientem. Toto komunikační rozhraní:

 • zajišťuje komunikaci 24h denně / 7 dní v týdnu
 • umožňuje sledování dokumentů a záznamů klienta včetně sledování expirace dokumentů
 • podává informace o plnění úkolů poradce a klienta
 • připomíná termíny konzultací
 • poskytuje vedení společnosti přehled o stavu prací
 • poskytuje neomezený přístup ke vzorové dokumentaci ISO 9001
 • zálohuje Váš systém

Cena udržování ISO 9001

Udržování ISO 9001 a dalších norem nabízíme za atraktivní ceny. Díky naší cenové politice je dnes udržování ISO 9001 či kteréhokoli standardu dostupné pro jakoukoli společnost.

Jsme silným partnerem popředních akreditovaných certifikačních orgánů (ACO) na evropském trhu. Zajistíme pro Vás výhodné podmínky dozoru nebo re certifikace.

Pro stálé klienty nabízíme doplňkové služby s výraznými slevami.  

Jsme přesvědčeni, že nabízíme nejvýhodnější poměr cena - výkon při udržování ISO 9001 a dalších norem

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

 • ISO 19011 (ISO 19011:2011, ČSN EN ISO 19011:2012) Auditování systémů managementu
 • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
 • IATF 16949:2016 (TS 16949)
 • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
 • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008)
 • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2013, ČSN ISO/IEC 27001:2014) Systém managementu bezpečnosti informací
 • GDPR (General Data Protection Regulation) 
 • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
 • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO