E-Learning Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

Cena školení 

1490,- Kč bez 21% DPH za osobu.

 

Standard

ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019  

 

Forma školení

E-školení je prováděno elektronickou formou, tedy shlednnutí prezentace a absolvování jednoduchého testu. Hledáte-li školení prezenční (se školitelem v naší školící místnosti nebo u Vás) klikněte sem.
 

Školení obsahuje

 • Prezentace 106 stran
 • Test - 10 jednoduchých otázek (výběr z možnosí a-b-c)

 

Co potřebuji k absolvování školení?

Školení spustíte na notebooku, stolním PC, tabletu i mobilu. Doporučujeme spustit prezentaci na notebooku nebo monitoru stolního počítače. 

 

Pro koho je E-Learningové Školení PVE/ Manažer EMS dle IS0 14001 a ISO 19011?


Školení je vhodné pro absolventy školení Interní auditor ISO 14001 a ISO 19011. Toto školení je nejvyšší úrovně  pro problematiku EMS, které nabízíme. Zahrnuje v sobě problematiku ISO 14001 a ISO 19011 potřebné úrovně pro práci Managera EMS nebo Představitele vedení pro environment. 

 

Osvědčení 

Po absolvování školení je k dispozici ke stažení OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro Environment / Manažer EMS dle ISO 14001 a ISO 19011 s platností 2 roky. 

 

Náplň školení Představitel vedení pro Environment / Manažer EMS dle ISO 14001 a ISO 19011

 • Současný stav normy pro systémy environmentálního managementu a norem vztahující se k EMS
 • Legislativní a environmentální požadavky, jejich praktické uplatňování
 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019
 • Integrace s ostatními systémy managementu organizace
 • Určení a hodnocení environmentálního profilu organizace
 • Aplikace požadavků norem a směrnic na podmínky vlastní organizace
 • Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků
 • Posuzování životního cyklu
 • Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech
 • Zpracování reportingu pro informování vedení organizace o dosažené výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí,…)
 • Posuzování efektivnosti nápravných a preventivních opatření
 • Závěrečný písemný test

Jak koupit toto školení

Jednoduchou registraci na školení provedete zde. Koupit

     

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO