ČSN EN ISO 19011:2019 (ISO 19011)

ČSN EN ISO 19011:2019 (ISO 19011)

Revize normy ISO 19011 byla schválena Mezinárodní organizací pro normalizaci v roce 2018. Česká republika tuto normu ze standardu ISO 19011:2018 převzala a vydala s označením ČSN EN ISO 19011:2019. Tato revize nahrazuje předchozí vydání s označením ČSN EN ISO 19011:2012

Nový standard je závazný pro Českou republiku 01.01.2019.

Norma ISO 19011 poskytuje návod pro organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných jak ve velkých organizacích rozsáhlými týmy auditorů, tak  i auditů prováděných v malé organizaci jedním auditorem.

Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů.

Změny v ČSN EN ISO 19011:2019

Protí předchozí revizi přinesla nová revize normy několik změn, které musí subjekty provádějící audity implementovat v praxi.

 • Členění požadavků  - opírá se o nové uspořádání ISO 9001 nebo ISO 14001
 • Nové požadavky - řeší důkladněji přístup auditování založeném na rizicích
 • Nové přístupy - zvažování rizik je nově zavedenou disciplínou nejen pro podnikové vedení, nyní se na management rizik zaměří auditoři. Znamená to, že budou auditory více vyhledávána rizika a příležitosti, a to jak na podnikatelská rizika či rizika při plánování a řízení procesů
 • Větší zaměření - na vyjasnění rozdílů mezi kombinovanými a společnými audity

 

Školení ČSN EN ISO 19011:2019

Zájemcům, kteří mají zájem implementovat všechny změny v normě ČSN EN ISO 19011:2019 nabízíme školení interních auditorů ve formě prezenčního školení, formou E-Learningu(školení v elektronické formě), nebo Individuální školení v sídle klienta s lektorem/lektory = přijedeme za Vámi. Nabídku na Individuální školení Vám zhotovíme obratem - kontaktujte nás.

 

 

Našli jste na našich stránkách informace, nebo formuláře zdarma, které jste potřebovali? Podpořte naše další aktivity tím, že nás dále doporučíte, nebo přidáte link na Váš web, nebo se bezplatně  zaregistrujte k odběru novinek. Jako poděkování za registraci Vám navíc odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

 • ISO 19011 (ISO 19011:2018, ČSN EN ISO 19011:2019) Auditování systémů managementu
 • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
 • IATF 16949:2016 (TS 16949)
 • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
 • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008, nahrazeno ISO 45001)
 • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022, ČSN ISO/IEC 27001:2023) Systém managementu bezpečnosti informací
 • GDPR (General Data Protection Regulation) 
 • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
 • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO