Novela zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb

Přiblížení novely zákona o ovzduší

Připravili jsme pro Vás další článek, tentokrát zaměřený na Novelu zákona o ochraně ovzduší  201/2012 Sb

Hlavním cílem novely zákona o ochraně ovzduší, je zásadní vylepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností, a také efektivnější ochrana obyvatel republiky před imisní zátěží. Důvodem pro vytvoření nových zákonných podmínek je pokračující stagnace úrovně stavu znečištění ovzduší, která má přímé negativní dopady na zdraví i životy lidí.

Nový zákon také reaguje na plnění národních cílů a mezinárodních závazků v oblasti ochrany ovzduší.

Celý článek najdete  sekci Zpravodajství nebo v sekci ISO 14001 nebo zde

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

cara
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

cara
08. listopadu 2012

Listopad 2012

cara
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

cara
16. října 2012

Říjen 2012

cara
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

cara
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

cara
17. září 2012

Září 2012

cara
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

cara
09. srpna 2012

Srpen 2012

cara
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

cara
12. července 2012

Červenec 2012

cara
18. června 2012

Červen 2012

cara
07. června 2012

Jak předejít pokutám

cara
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

cara
01. června 2012

Nová revize normy

cara
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

cara
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

cara
2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009