Poskytování OOPP - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků


Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce:

  • vést evidenci (jméno, příjmení rodné číslo, počet směn odpracovaných při rizikové práci s výjimkou rizika infekčního onemocnění, o datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a o jejich závěrech, údaje o výsledcích sledování zátěže organismu)
  • ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení expozice
  • evidenci o pracích předat při zániku organizace orgánu ochrany veřejného zdraví, včetně všech skutečností, které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních podmínek.

 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích své práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Zaměstnanci mají před uskutečněním opatření právo požadovat dodatečně informace a vysvětlení. Zaměstnanci jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy (§ 106).

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel, a tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance §101 zákoníku práce.

Podpořte nás v další činnosti

Líbil se vám tento článek, nejste našim klientem a máte zájem odebírat novinky? Zaregistrujte se bezplatně  k odběru novinek a jako poděkování Vám odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =
(0,02 KB)