Náklady na praní a čištění OOPP

Náklady na praní a čištění OOPP

 

Požadavek ustanovení § 101 odst. 6 zákona čís. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění jednoznačně stanovuje, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. včetně údržby osobních ochranných pracovních prostředků /dále jen OOPP/ v použivatelném stavu, hradí zaměstnavatel a tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Udržování OOPP v použivatelném stavu, pokud se týče pracovních oděvů, znamená zejména jejich praní a čištění, které může zaměstnavatel splnit tak, že zajistí jejich praní ve vlastních provozovnách, nebo využije služeb jiných specializovaných firem (čistíren). Další možnost je, že zaměstnavatel poskytne finanční plnění (proplatí zaměstnanci účtenku z čistírny).

Některé firmy mají zavedenu praxi poskytování pracího prášku a zaměstnanci si zajišťují praní, udržování a čištění pracovních oděvů v použivatelném stavu sami. Prací prášek je však pouze jednou z nákladových položek vyprání oděvu. Nezahrnuje tudíž i další náklady jako jsou např. spotřeba vody, energie, amortizace pračky, nemluvě o čase, který zaměstnanec údržbou oděvů stráví. Z toho vyplývá, že většina nákladů spojených s praním oděvů je přenesena na zaměstnance, což je již v rozporu s výše zmíněným ustanovením §101 odst. 6, který stanovuje, že náklady na BOZP nesmí být přímo ani nepřímo přenášeny na zaměstnance.

Zdroj: Dopis OBLASTNÍHO  INSPEKTORÁTU  PRÁCE pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové ze dne 25. 07. 2014

inspektor Ing. Oldřich Haken, oprávněná úřední a osoba

inspektor Bc. Georgios Christodulos, oprávněná úřední osoba

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO