Školení interní auditor ISO 14001

Školení interní auditor ISO 14001

Komu je školení interní auditor ISO 14001 určeno?

Těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů managementu environmentálního systému podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 

Forma školení

Co Vám školení interních auditorů přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Požadavky pro absolvování

Žádné

Náplň školení interní auditor ISO 14001

  • Současný stav normy pro systém environmentu
  • Hlavní principy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně    orientovaný audit, požadavky na auditory
  • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
  • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
  • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
  • Závěrečný písemný test

Cena školení interní auditor ISO 14001

2.290,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Rovněž nabízíme i školení přímo ve Vaší společnosti. Nabídku na pro větší poče účastníku, nebo školení ve Vaší společnosti Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Délka školení

8 hodin

Termíny školení interní auditor ISO 14001

Seznam termínu najdete zde


Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 14001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

Kde proběhne školení

Je možné se zúčastnit školení v našem školícím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve Vaší společnosti  a ukázát Vám auditování přímo Vaší společnosti.

Koordinátor školení interní auditor ČSN EN ISO 14001:2016

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO