Udržování ISO 14001 a dalších norem

Udržování ISO 14001 a dalších norem


Staňte se našim klientem – svěřte Váš systém ISO 14001 zkušeným poradcům!

 

Proč je dobré si zajistit udržování ISO 14001?

I ten nejlépe zavedený systém odpovídá skutečnému stavu společnosti jen krátkou dobu. Mění se jak interní faktory jako je velikost firmy, předmět podnikání, fluktuace pracovníků a mění se externí faktory, např. legislativa, nebo dodavatelé společnosti. Pokud  není o systém řízení řádně a pravidelně pečováno, stane se ze zavedeného systému ISO 14001 místo nástroje na řízení společnosti zbytečná administrativní zátěž.

Chcete-li mít funkční nástroj řízení je nezbytné zajistit udržování ISO 14001 a dále ho rozvíjet.

Jak probíhá udržování ISO 14001?

Našim klientům nabízíme celoroční poradenství při udržování ISO 14001 i dalších norem. Během celého roku Vám pomůžeme

 • řídit a koordinovat činnosti při aktualizaci dokumentů a záznamů EMS
 • vypracovat nápravná a preventivní opatření
 • zajistit všechna školení plynoucí ze zákona nebo požadavku normy ISO 14001
 • vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování  dozorových a recertifikačních auditů od akreditovaného certifikačního orgánu
 • při úpravách stávajících a při vytváření nových předpisových a záznamových dokumentů

Interní audit ISO 14001

V rámci udržování ISO 14001 ověříme kondici systému provedením jednoho či několika interních auditů. Počet auditů závisí na velikosti klienta a stavu systému. Zpravidla provádíme 2 interní audity za rok.

Dozorový nebo re-certifikační audit

Součástí poradenství v rámci roku je i účast našeho poradce / konzultanta na dozorovém, či re certifikačním auditu. Náš poradce s vysokou kvalifikací a zkušenostmi je rovnocenným partnerem / oponentem auditoru certifikační společnosti.

Certifikační orgán

Pokud nejste spokojeni s cenou, kvalitou, či přístupem Vaší stávající certifikační společnosti (ACO – akreditovaný certifikační orgán). Pro nové klienty zdarma zajistíme konkurenční nabídku ACO.

Jaké dáváme záruky při udržování ISO 14001?

Smluvně, pod značnou smluvní pokutou, klientům zaručujeme obhájení certiifikátu při dozorovém, nebo certifikačním auditu. Důkazem je téměř nulová fluktuace klientů. Reference Vám rádi zašleme na vyžádání.

Maximální servis - Zákaznický portál - K čemu slouží při udržování  ISO 14001?

Portál, je aplikace přístupná odkudkoli z internetu a zajišťuje snazší a efektivnější spolupráci poradce - konzultanta s klientem. Toto komunikační rozhraní:

 • zajišťuje komunikaci 24h denně / 7 dní v týdnu
 • umožňuje sledování dokumentů a záznamů klienta včetně sledování expirace dokumentů
 • podává informace o plnění úkolů poradce a klienta
 • připomíná termíny konzultací
 • poskytuje vedení společnosti přehled o stavu prací
 • poskytuje neomezený přístup ke vzorové dokumentaci ISO 9001
 • zálohuje Váš systém

Cena udržování ISO 14001

Udržování ISO 14001 a dalších norem nabízíme za atraktivní ceny. Díky naší cenové politice je dnes udržování ISO 14001 či kteréhokoli standardu dostupné pro jakoukoli společnost.

Jsme silným partnerem popředních akreditovaných certifikačních orgánů (ACO) na evropském trhu. Zajistíme pro Vás výhodné podmínky dozoru nebo re certifikace.

Pro stálé klienty nabízíme doplňkové služby s výraznými slevami.  

Jsme přesvědčeni, že nabízíme nejvýhodnější poměr cena - výkon při udržování ISO 14001 a dalších norem

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.


Picture is published with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: dan


Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

 • ISO 19011 (ISO 19011:2011, ČSN EN ISO 19011:2012) Auditování systémů managementu
 • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
 • IATF 16949:2016 (TS 16949)
 • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
 • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008)
 • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2013, ČSN ISO/IEC 27001:2014) Systém managementu bezpečnosti informací
 • GDPR (General Data Protection Regulation) 
 • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
 • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO