Změny normy ISO 14001:2015 oproti ISO 14001:2005

 

Již dlouhou dobu očekávaná revize normy ISO 14001 schválena Mezinárodní organizací pro normalizaci 15.09.2015. Ve formě ČSN tedy očekáváme nový standard závazný pro Českou republiku během následujícího pololetí.

Nově řazení do 10-ti kapitol a zásadní změna se očekává především v přístupu samotných auditorů, což předesílá již samotné vydání ČSN EN ISO 19011:2012. Při tvorbě normy je použita nová struktura ISO norem (Annex SL), která sjednotí přístup a ulehčí situaci hlavně firmám, které mají integrováno více ISO standardů (kombinované systémy managementu). Annex SL je závazný, všechny technické komise jsou povinny ho respektovat. Změny odráží především zaměření na posuzování dopadů činností a hledání příležitostí pro zlepšování.

Úspěch zavedeného systému environmentálního managementu závisí na přístupu vedení organizace a určených odpovědných pracovníků na všech úrovních. Organizace mohou využít příležitostí pro prevenci nebo zmírnění nepříznivých dopadů na životní prostředí a posílit pozitivní dopady. Top management má příležitost efektivně řídit rizika a integrovat šetrný přístup k životnímu prostředí do strategických cílů dle priorit a následně do samotné podnikatelské činnosti. Získat tak náskok před všudypřítomnou konkurencí.

 

ISO 14001:2005 původní

ISO 14001:2015 novela

0 Úvod

0 Úvod

1 Předmět normy

1 Předmět normy

2 Normativní odkazy

2 Citované dokumenty

3 Termíny a definice

3 Termíny a definice

4 Požadavky na systém environmentálního managementu

4 Kontext organizace

 

5 Vůdčí role

 

6 Plánování

 

7 Podpora

 

8 Provozování

 

9 Hodnocení výkonnosti

 

10 Zlepšování

 

Pro zájemce jsme připravili školení Revize /Novela EN ISO 14001:2015. Obsah školení, volné termíny najdete zde.

 

Podpořte nás v další činnosti

Líbil se vám tento článek, nejste našim klientem a máte zájem odebírat novinky? Zaregistrujte se bezplatně  k odběru novinek a jako poděkování Vám odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články