Chystané změny zákona o veřejných zakázkách

v návaznosti na SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU

Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy, které v současné době řeší především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (např. změna: 55/2012 Sb. (část), 303/2013 Sb., 341/2013 Sb.), s účinností od 1. ledna 2014. Poslední úpravy určuje zákonné opatření senátu č. 341/2013 Sb. Jsou zde např. zapracované příslušené předpisy Evropské unie upravující postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona, podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, lhůta pro implementaci požadavků v rámci ČR je stanovena do 18.04.2016, předpokládá se ovšem, že bude vyvíjena snaha o přijetí nově platných pravidel již dříve. Dle dostupných informací bude vládě předložen návrh již do konce května 2014.

Celý článek je k dispozici zde

Aktuality

26. září 2014

připravili jsme pr Vás článek týkající se nákladů na praní a čištění OOPP. Výklad je pro firmy je jednoznačný (dle praxe často porušovaný bod).

 
10. června 2014

v návaznosti na SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO