Zákon o veřejných zakázkách a chystané změny v návaznosti na SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU

Zákon o veřejných zakázkách a chystané změny v návaznosti na SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU

 

Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy, které v současné době řeší především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (např. změna: 55/2012 Sb. (část), 303/2013 Sb., 341/2013 Sb.), s účinností od 1. ledna 2014. Poslední úpravy určuje zákonné opatření senátu č. 341/2013 Sb. Jsou zde např. zapracované příslušené předpisy Evropské unie upravující postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona, podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, lhůta pro implementaci požadavků v rámci ČR je stanovena do 18.04.2016, předpokládá se ovšem, že bude vyvíjena snaha o přijetí nově platných pravidel již dříve. Dle dostupných informací bude vládě předložen návrh již do konce května 2014. Nová pravidla nepřinesou závratné změny, ovšem přináší řadu vyjasnění pro samotné zadavatele veřejných zakázek.  Jednoznačná pravidla pro in-house výjimky, zjednodušení při prokazování kvalifikace, sledování plnění veřejných zakázek, změny již uzavřených smluv, tzn. zadávání víceprací.

Doporučujeme připravovat se na změny již dnes, především na výše zmíněnou možnost hodnocení kvality. Článek 62 směrnice např. uvádí dokladování zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty a i v oblasti environmentálních managementu je věnován např. bod 1 a 2 článku 62 směrnice. Spatřujeme v tomto velký přínos. Ve výběrových řízeních tedy konečně nebude preferována pouze nejlevnější cena, ale především bude brána ve zřetel nejlepší kvalita i samotné uplatňování principů např. sociálních či environmentálních kritérií.

 

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO