E-Learning Školení Interní auditor ISO 19011

Cena školení 

690,- Kč bez 21% DPH za osobu.

 

Standard

ČSN EN ISO 19011:2019  

 

Forma školení

E-školení je prováděno elektronickou formou, tedy shlednnutí prezentace a absolvování jednoduchého testu. Hledáte-li školení prezenční (se školitelem v naší školící místnosti nebo u Vás) klikněte sem.
 

Školení obsahuje

  • Prezentace 75 stran
  • Test - 10 jednoduchých otázek (výběr z možnosí a-b-c)


Co potřebuji k absolvování školení?

Školení spustíte na notebooku, stolním PC, tabletu i mobilu. Doporučujeme spustit prezentaci na notebooku nebo monitoru stolního počítače. 

 

Pro koho je E-Learningové Školení interní auditor ISO 19011?


Školení interní auditor ISO 19001 je určeno těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů a potřebují získat kvalifikaci auditora ke své odbornosti (např. ISO 9001, ISO 14001 atd.). Nemáte-li zatím požadovanout odbornost do doporučujeme školení pro jednostlivé standardy (ISO 9001, ISO 14001, atd.) nebo kurzy kombinované např. ISO 9001+19011 viz nabídka v přehledu školení, které zahrnují jak ISO 19011 tak příslušnou odbornost.

 

Osvědčení 

Po absolvování školení je k dispozici ke stažení OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 19011 s platností 2 roky. 

 

Náplň školení interní auditor ISO 19011

  • Výklad normy ČSN EN ISO 19011:2019, včetně terminologie, typů auditů, pryncipů auditování, systémů a jejich integrace, aktuálních požadavků na kompetence a hodnocení auditorů
  • Vysvětlení zásadních změn oproti předchozí verzi normy
  • Získání nových popřípadě prohloubení již nabytých zkušeností s řízením programu auditů a prováděním auditu 
  • Praktické ukázky a situační studie v oboru, ve kterém se auditor pohybuje 
  • Výklad nejvhodnějších řešení a rad pro nejčastějších problémy auditování, identifikace rizik a příležitostí 
  • Nástin různých metod a taktik, psychologických úvah a objektivního postoje při auditování 
  • Výměna zkušeností s auditováním v provozech, v managementu organizací a u externích poskytovatelů
  • Závěrečný písemný test

 

Jak koupit toto školení

Jednoduchou registraci na školení provedete zde. Koupit

     

Zpět na sezname E-Školení 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO