E-Learning Školení Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 19011

Cena školení 

1490,- Kč bez 21% DPH za osobu.

 

Standardy

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019

 

Forma školení

E-školení je prováděno elektronickou formou, tedy shlednnutí prezentace a absolvování jednoduchého testu. Hledáte-li školení prezenční (se školitelem v naší školící místnosti nebo u Vás) klikněte sem.

 

Školení obsahuje

 • Prezentace 105 stran
 • Test - 10 jednoduchých otázek (výběr z možnosí a-b-c)

 

Co potřebuji k absolvování školení?

Školení spustíte na notebooku, stolním PC, tabletu i mobilu. Doporučujeme spustit prezentaci na notebooku nebo monitoru stolního počítače. 

 

Pro koho je E-Learningové Školení interní auditor IS0 9001, ISO 14001 a ISO 19011?


Školení interní auditor ISO 9001 je určeno těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentu podle ČSN EN ISO 14001:2016  a ČSN EN ISO 19011:2019, nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 

Osvědčení 

Po absolvování školení je k dispozici ke stažení OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 19011 s platností 2 roky. 

 

Náplň školení interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 19011

 • Současný stav norem pro systémy kvality a environmentu
 • Hlavní principy managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
 • Hlavní principy managementu životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2016
 • Výklad norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 
 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně orientovaný audit, požadavky na auditory 
 • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace, příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
 • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
 • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
 • Závěrečný písemný test

 

Jak koupit toto školení

Jednoduchou registraci na školení provedete zde. Koupit

     

Zpět na sezname E-Školení 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO