ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 - Systém managementu kvality

Tato norma patří mezí základní normy pro řízení společnosti. Existuje celá řada označení, pod kterými mohou uživatelé tuto normu najít. Mezi nejužívanější označení patří ISO 9001, ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016, (předchozí revize ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 9001:2009), další ekvivalentní názvy jsou například QMS (z anglického quality management system), SŘJ (z českého systém řízení jakosti) nebo SMK (z česko-anglického hybridu systém managementu kvality). Vysvětlení rozdílu mezi jednotlivými označeními najdete zde.

ISO 9001 - K čemu je dobré  mít tento standard

Každá společnost, ať výrobní, poradenská, či obchodní, je nějakým způsobem řízená a snaží se neustále zlepšovat buď s cílem zvětšit svůj podíl na trhu, snižovat náklady, eliminovat rizika, nebo zvýšit spokojenost zákazníků. Je však zcela zásadní rozdíl mezi společností, která svoji činnost pečlivě plánuje a řídí, a společností, která je řízená náhodně, nebo dokonce neřízená. Má-li být podnikání společnosti úspěšné, musí být neustále kladen důraz na kvalitu výrobku (poskytované služby), snižování nákladů, efektivní využívání zdrojů, flexibilní komunikaci a naplnění legislativy, která může být složitá a nepřehledná. ISO 9001 je jedním z nástrojů řízení společnosti.

Standard ISO 9001 obsahuje ucelený soubor požadavků a nástrojů. Princip řízení je založen na modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act), tj. každý proces (činnost) ve společnosti je naplánován, zrealizován, změřen nebo monitorován a výsledek je vyhodnocen, aby mohla být provedena změna nebo přijato opatření.

Zavedení ISO 9001 - systému managementu kvality je strategickým rozhodnutím organizace.

Charakteristickým rysem ISO 9001 je orientace na procesní přístup, uplatňování zásad managementu kvality, přizpůsobení se potřebám zákazníka, zdůraznění činností s přidanou hodnotou před pouhým dokumentováním a plněním písemných postupů, eliminace činností bez přidané hodnoty – eliminace plýtvání, měření výkonnosti procesů, zajišťování zpětné vazby a neustálé zlepšování procesů.

Přínosy zavedení systému řízení kvality ISO 9001

Kliknutím na jednotlivé odkazy zobrazíte více informací o jednotlivých přínosech. Další články o přínosech pro Vás připravujeme a zveřejníme je během následujících dní.

Řada norem IS0 9000

ISO 9001 je norma na řízení systému kvality a patří do řady norem ISO 9000. Řada standardu ISO 9000 s skládá z těchto částí:

  • ISO 9000 - Základy  a Slovník
  • ISO 9001 - Požadavky
  • ISO 9004 - Návody k zlepšení


Tři mýty o ISO 9001

ISO 9001 pro nás bude znamenat obrovské množství papírů a administrativy.
Agenda firmy do 20 zaměstnanců se vejde do jednoho pořadače. 

My nic nevyrábíme, ISO 9001 je pro výrobní firmy.
I firmy, které poskytují služby se v rámci konkurenčního boje snaží o kvalitu, úspory, efektivitu. A nakonec - legislativa platí pro všechny.

ISO 9001 je drahé
Zašlete nám Vaši poptávku. Budete překvapeni zajímavou cenou.

Kompletní nabídka služeb pro ISO 9001

Nabízíme kompletní servis ISO 9001 - počátečné zavedení systému, jeho následné udržování, nebo provedení dílčích prací dle nabídky v pravém menu.

Jsme držitelem ISO certifikátů - ISO 9001, ISO 14001

Společnost 3S Consulting s.r.o. má zavedený a certifikovaný Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016. ISO certifikáty zobrazíte kliknutím na odkaz.

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz Kontakty na nás najdete zde.


 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO