E-Learning Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer QMS ISO 9001

Cena školení 

1490,- Kč bez 21% DPH za osobu.

 

Standard

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019  

 

Forma školení

E-školení je prováděno elektronickou formou, tedy shlednnutí prezentace a absolvování jednoduchého testu. Hledáte-li školení prezenční (se školitelem v naší školící místnosti nebo u Vás) klikněte sem.
 

Školení obsahuje

 • Prezentace 106 stran
 • Test - 10 jednoduchých otázek (výběr z možnosí a-b-c)

 

Co potřebuji k absolvování školení?

Školení spustíte na notebooku, stolním PC, tabletu i mobilu. Doporučujeme spustit prezentaci na notebooku nebo monitoru stolního počítače. 

 

Pro koho je E-Learningové Školení PVK/ Manažer QMS dle IS0 9001 a ISO 19011?


Školení je vhodné pro absolventy školení Interní auditor ISO 9001 a ISO 19011. Toto školení je nejvyšší úrovně  pro problematiku QMS, které nabízíme. Zahrnuje v sobě problematiku ISO 9001 a ISO 19011 potřebné úrovně pro práci Managera QMS nebo Představitele vedení pro kvalitu. 

 

Osvědčení 

Po absolvování školení je k dispozici ke stažení OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro Kvalitu / Manažer QMS dle ISO 9001 a ISO 19011 s platností 2 roky. 

 

Náplň školení Představitel vedení pro Kvalitu / Manažer QMS dle ISO 9001 a ISO 19011

 • Současný stav normy pro systémy managementu kvality a norem vztahující se ke QMS, legislativní rámec
 • Hlavní principy systému managementu kvality, procesní přístup (PDCA)
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 19011:2019
 • Definování procesů, hierarchie dokumentace, monitorování a měření
 • Průběh kontrolních činností (sběr a ověřování informací, taktika a dokumentace, záznamy)
 • Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků
 • Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech
 • Využití nástrojů pro sběr dat (statistické metody, analýzy rizik, …)
 • Zpracování reportingu pro vedení organizace (výsledky auditů, zpětná vazba od zákazníků, výkonnost procesů a shoda produktů, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu, změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a doporučení pro zlepšování)
 • Metodiky posuzování rizik
 • Závěrečný písemný test

 

Jak koupit toto školení

Jednoduchou registraci na školení provedete zde. Koupit

     

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO