Kalibrační audit

Kalibrační audit

 


Komu je kalibrační audit určený?

Kalibrační audit je určený zejména po ty zájemce, kteří se o svůj systém ISO starají sami prostřednictvím vlastních interních auditorů, nevyužívají pravidelně služeb externích poradenských firem, ale chtějí mít jistotu, že procesy  a postupy, které používají jsou stále aktuální.

Proč ve Vaší organizaci provést kalibrační audit?

V praxi se velmi často stává, že pracovník, který je  pověřený udržováním ISO, vykonává v organizaci jinou činnost a práce na udržování ISO je tzv. práce navíc. Tento pracovník často nemá prostor pro zdokonalování svých znalostí v oblasti ISO, nemá dostatek času k hledání optimálních řešení, nezvládá sledovat všechny související změny, či nemá dostatečnou autoritu k provedení náprav např. procesů v kompetenci vedoucího pracovníka.

Kalibrační audit a jeho výhody 

Kalibrační audit je vhodné provést alespoň jednou za dva roky, mezi hlavní výhody patří:

  • získání znalostí od externího poradce s mnohaletou praxí
  • získání pohledu zvenčí tzv. „Think out of the box“
  • objektivní audit vedení společnosti / managementu
  • kontrola zda jsou naplňovány aktuální legislativní požadavky

Kalibrační audit - co je výsledkem?

Výstupem z kalibračního auditu je Zpráva z interního auditu s detailním soupisem jednotlivých neshod, zjištění a doporučení.

Kalibrační  audit - Cena

Kalibrační audit nabízíme od 4.400Kč bez DPH. Cena je závislá na velikosti společnosti.

Jsme přesvědčeni, že v každé společnosti bude provedení kalibračního auditu přidanou hodnotou!

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.


Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO