Legislativní audit

Legislativní audit


Komu je legislativní audit určený?

Legislativní audit je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí ujistit, že  jejich podnikání je v souladu s platnou legislativou České republiky a chtějí aktivně předcházet pokutám (sankcím) ze strany státních kontrolních orgánů za nedodržování, či pochybení při naplňování zákonných požadavků.

Legislativní audit není jen pro firmy co mají ISO

Legislativní audit je možné provést jak ve společnostech, které ISO ještě nemají, nebo o něm v této chvíli neuvažují, tak i ve společnostech, které již mají zavedenou některou z ISO norem a chtějí ověřit správnost a úplnost Hodnocení souladu s legislativou a soupis platné legislativy platné pro jejich podnikání (QMS, EMS, OHSAS, a další).

Nabízíme možnost zaměření legislativního auditu na BOZP, PO a plnění požadavků zákoníku práce a souvisejících zákonů nebo legislativní audit zaměřený na legislativu v oblasti životního prostředí – chemické látky, voda, ovzduší, odpady, obaly atd. Je na volbě společnosti, zda si zvolí oba audity nebo jen jeden z nich.

Legislativní audit a jeho výhody 

Bezesporu největší výhodou legislativního auditu provedeného  externí společností je, že prověřovaný subjekt získá nezávislý, objektivní (tj. nezaujatý vlastním  podnikáním, pohled na společnost z pohledu vztahující se legislativy. Legislativní audit provádí kvalifikovaní odborní poradci s mnohaletými zkušenostmi.

Legislativní audit - co je výsledkem?

Výstupem z legislativního auditu je Zpráva o hodnocení  souladu s legislativou s detailním soupisem jednotlivých požadavků a úrovní jejich naplňování. U požadavků, které nejsou naplňovány Vám navrhneme nápravné opatření jak nedostatky odstranit a eliminovat riziko sankcí.

Legislativní audit - Cena

Legislativní audit nabízíme od 2.490Kč bez DPH. Cena je závislá na velikosti společnosti a počtu prověřovaných oblastí (BOZP, PO, Zákoník práce, QMS, životní prostředí atd…).

Jsme přesvědčeni, že v každé společnosti auditem eliminujeme riziko sankcí odhalením nedostatků!

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.


Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO