Seznam vydaných ČSN norem

Červenec 2012

Označení Název Třídící znak Vydání
ČSN EN 15194+A1 Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC 309080 VII.12
ČSN EN ISO 1133-2 Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost 640861 VII.12
ČSN EN ISO 1133-1 Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda 640861 VII.12
ČSN EN 62604-2 Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití 358495 VII.12
ČSN EN 60683 Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem 361121 VII.12
ČSN EN 14033-2+A1 Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení 281005 VII.12
ČSN EN 60695-11-4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek 345615 VII.12
ČSN EN 1024 Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik 722683 VII.12
ČSN EN ISO 11680-2 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech 470198 VII.12
ČSN EN ISO 11680-1 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem 470198 VII.12
ČSN EN ISO 11850 Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky 476001 VII.12
ČSN EN 61969-2 ed. 2 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry 188003 VII.12
ČSN EN 61969-1 ed. 2 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh 188003 VII.12
ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba 755410 VII.12
ČSN EN 61969-3 ed. 2 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska 188003 VII.12
ČSN ISO 1641-2 Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 2: Rozměry a označení fréz se stopkami s Morse kuželem 222192 VII.12
ČSN ISO 1641-1 Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 1: Frézy s válcovými stopkami 222192 VII.12
ČSN EN 61394 Venkovní  vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli 347510 VII.12
ČSN EN 997 ed. 2 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 724860 VII.12
ČSN EN ISO 11127-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování 38237 VII.12
ČSN EN ISO 17450-1 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování 14103 VII.12
ČSN EN 15492 Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie 656558 VII.12
ČSN ETSI EN 302 583 V1.2.1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz 879046 VII.12
ČSN EN 50411-3-3 Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových vláknových spojů 359249 VII.12
ČSN EN 14985 Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby 270590 VII.12
ČSN EN ISO 22007-1 Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy 640142 VII.12
ČSN EN 1034-26 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 26: Stroje na balení kotoučů 507010 VII.12
ČSN EN ISO 80601-2-55 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů 364801 VII.12
ČSN EN 12245+A1 Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve 78535 VII.12
ČSN ISO 22742 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek 770055 VII.12
ČSN ISO 18186 Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek 269352 VII.12
ČSN EN 60793-2 ed. 3 Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně 359213 VII.12
ČSN EN 14624 Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti 142016 VII.12
ČSN EN ISO 24345 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování soudržnosti vrstev 917823 VII.12
ČSN EN ISO 24346 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování celkové tloušťky 917820 VII.12
ČSN EN ISO 23996 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování hustoty 917839 VII.12
ČSN EN ISO 10874 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace 917843 VII.12
ČSN EN ISO 23997 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti 917829 VII.12
ČSN EN ISO 23999 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí 917822 VII.12
ČSN EN ISO 26985 Pružné podlahové krytiny - Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela 917868 VII.12
ČSN EN ISO 10582 Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace 917801 VII.12
ČSN EN ISO 10595 Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace 917802 VII.12
ČSN EN ISO 26986 Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace 917812 VII.12
ČSN EN ISO 24343-1 Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování deformace a trvalé deformace - Část 1: Trvalá deformace 917824 VII.12
ČSN EN ISO 24341 Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů 917819 VII.12
ČSN EN ISO 24340 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vrstev 917821 VII.12
ČSN EN ISO 24342 Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic 917828 VII.12
ČSN EN ISO 26987 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím 917815 VII.12
ČSN EN ISO 10580 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC) 917849 VII.12
ČSN EN ISO 24344 Pružné podlahové krytiny - Zjišťování ohebnosti a průhybu 917838 VII.12
ČSN EN 2252 Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa312214VII.12
ČSN EN 3120 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64003 - Tvářená za studena a žíhaná ke snížení pnutí - Bezešvé trubky pro tlakové systémy - 4 mm312575VII.12
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily 134582 VII.12
ČSN P CEN/TS 16157-1 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura 18295 VII.12
ČSN EN ISO 9693-1 Stomatologie - Zkoušení kompatibility - Část 1: Metalokeramické systémy 856362 VII.12
ČSN EN 13541 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku 700596 VII.12
ČSN EN 61915-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení 354120 VII.12
ČSN EN 16158 Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím „stromového” analytického postupu 467016 VII.12
ČSN P CEN/TS 15634-2 Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách 560671 VII.12
ČSN EN 1729-2 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 911710 VII.12
ČSN EN 16063 Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví 770236 VII.12
ČSN EN 16064 Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5) 770237 VII.12
ČSN EN 16065 Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8) 770238 VII.12
ČSN EN 16066 Obaly - Pevné plastové láhve  - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35) 770239 VII.12
ČSN EN 16067 Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00) 770242 VII.12
ČSN EN 16068 Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38 770243 VII.12
ČSN EN ISO 11746 Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn 560530 VII.12
ČSN EN ISO 24442 Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo 681507 VII.12
ČSN EN 16159 Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) 467017 VII.12
ČSN EN 16206 Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) 467018 VII.12
ČSN EN 15621 Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES 467024 VII.12
ČSN EN 60512-27-100 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g 354055 VII.12
ČSN EN 3155-076 Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku 311809 VII.12
ČSN EN 3155-077 Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku 311809 VII.12
ČSN EN 3375-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 002: Všeobecně 311718 VII.12
ČSN EN ISO 9241-303 Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje 833582 VII.12
ČSN EN 4159 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu 317908 VII.12
ČSN EN 4171 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné 317909 VII.12
ČSN EN 4195 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení vyluhování chromátu 317910 VII.12
ČSN EN 4540 Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Technická specifikace 314803 VII.12
ČSN EN 6059-503 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru 311712 VII.12
ČSN EN 9137 Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100 310407 VII.12
ČSN EN 13172 Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody 727211 VII.12
ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads 730035 VII.12
ČSN EN 14081-3 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby 732823 VII.12
ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution 730035 VII.12
ČSN EN 60475 Metodika vzorkování kapalných dielektrik 346702 VII.12
ČSN P CEN ISO/TS 16410-1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek 18385 VII.12
ČSN P CEN ISO/TS 16407-1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek 18385 VII.12
ČSN EN 61587-1 ed. 3 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky 188003 VII.12
ČSN EN ISO 22007-2 Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) 640142 VII.12
ČSN EN ISO 22007-4 Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem 640142 VII.12
ČSN EN ISO 22007-3 Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny 640142 VII.12
ČSN EN 13922 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy 699032 VII.12
ČSN EN 60671 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky 356645 VII.12
ČSN EN 60965 Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná řídicí místa umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny 356613 VII.12
ČSN EN 61500 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A 356644 VII.12
ČSN EN ISO 3450 Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy 278150 VII.12
ČSN EN 62561-6 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC) 357605 VII.12
ČSN EN 60567 ed. 3 Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod 346725 VII.12
ČSN EN ISO 3035 Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení 500353 VII.12
ČSN EN ISO 534 Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu 500311 VII.12
ČSN EN 16094 Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání 917846 VII.12
ČSN EN 994 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti  stran dlaždic 804422 VII.12
ČSN EN 12226 Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti 806148 VII.12
ČSN EN 60676 ed. 2 Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem 361120 VII.12
ČSN EN 50557 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití 354181 VII.12
ČSN EN 932-5 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace 721192 VII.12
ČSN EN 1744-7 Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA) 721196 VII.12
ČSN EN ISO 7887 Kvalita vod - Stanovení barvy 757364 VII.12
ČSN EN ISO 5912 Stany pro táboření 808460 VII.12
ČSN EN 62282-3-200 Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek 336000 VII.12
ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3 334850 VII.12
ČSN ISO/IEC 20000-1 Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb 369074 VII.12
ČSN ISO 1703 Montážní nářadí na šrouby a matice - Označení a názvosloví 230608 VII.12
ČSN ISO 5667-11 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod 757051 VII.12
ČSN EN 1930 Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní zábrany - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 943426 VII.12
ČSN EN ISO 14405-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární rozměry 14115 VII.12
ČSN ISO 12164-3 Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 3: Rozměry stopek pro stacionární nástroje 220437 VII.12
ČSN ISO 12164-4 Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 4: Rozměry dutin pro stacionární nástroje 220437 VII.12
ČSN ISO 1641-3 Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 3: Rozměry a označení fréz se stopkami s kuželem 7/24 222192 VII.12
ČSN ISO 2238 Strojní výstružníky na díry pro nýty 221452 VII.12
ČSN ISO 6261 Nástrojové držáky s válcovou stopkou (vyvrtávací tyče) pro vyměnitelné břitové destičky - Označení 220504 VII.12
ČSN EN 61148 Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů 351533 VII.12
ČSN EN ISO 1119 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů 14132 VII.12
ČSN ISO 10243 Tvářecí nástroje - Tlačné pružiny s pravoúhlým průřezem - Zastavovací rozměry a barevné kódování 226070 VII.12
ČSN EN ISO 11127-7 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů 38237 VII.12
ČSN EN ISO 11127-6 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity 38237 VII.12
ČSN EN ISO 11127-5 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti 38237 VII.12
ČSN EN ISO 11127-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla 38237 VII.12
ČSN EN ISO 11127-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty 38237 VII.12
ČSN EN ISO 11127-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic 38237 VII.12

Normy vydané v předcházejících měsících:

Červen 2012

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO