Seznam vydaných ČSN norem

Září 2012

Označení Název Znak
ČSNISO 80000-12 Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek. 01 1300
ČSNISO 13374-3 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace. 01 1442
ČSNISO 21940-13 Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ. 01 1449
ČSNISO 21940-32 Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol. 01 1449
ČSNISO 18312-2 Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 2: Nepřímá metoda. 01 1474
ČSNENISO 3745 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti. 01 1608
TNICENISO/TR 13115 Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou. 01 5062
ČSNPCENISO/TS 16401-1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8385
ČSNPCENISO/TS 16403-1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-4 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8385
ČSNPCENISO/TS 16401-2 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8385
ČSNPCENISO/TS 16403-2 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-4 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8385
ČSNPCENISO/TS 16407-2 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8385
ČSNPCENISO/TS 16410-2 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8385
ČSNPCENISO/TS 13140-2 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. 01 8391
ČSNENISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad. 03 8203
ČSNENISO 9224 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity. 03 8208
ČSNENISO 9225 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry. 03 8209
ČSNENISO 9226 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity. 03 8210
ČSNEN 126 Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv. 06 1806
ČSNEN 12953-13 Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze. 07 7853
ČSNEN 13799 Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG. 07 8436
ČSNEN 14678-2+A1 Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci. 07 8461
ČSNENISO 11363-1:2010/Oprava2 Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky. 07 8605
ČSNEN 13126-13 Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 13: Protizávaží posuvných oken (Norma k přímému použití jako ČSN). 16 6111
ČSNEN 13126-14 Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN). 16 6111
ČSNEN 62264-5 Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 2002
ČSNEN 61784-5-2-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-2:2009/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-3-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-3:2009/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-6-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-6:2009/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-10-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-10:2009/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-11-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-11:2009/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-12 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-14 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 61784-5-15 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4001
ČSNEN 62541-4 Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4004
ČSNEN 62541-5 Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4004
ČSNEN 62541-6 Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4004
ČSNEN 62541-8 Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4004
ČSNEN 62439-4:2010/A1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4022
ČSNEN 62439-7 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). 18 4022
ČSNEN 60297-3-107 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 18 8001
ČSNENISO 19980 Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy (Norma k přímému použití jako ČSN). 19 5027
ČSNENISO 12870 Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). 19 5107
ČSNISO 10242-2 Tvářecí nástroje - Stopky - Část 2: Typ C. 22 6264
ČSNISO 10242-3 Tvářecí nástroje - Stopky - Část 3: Typ D. 22 6264
ČSNEN 16194 Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky. 26 9387
ČSNEN 61936-1:2011/Oprava1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla. 33 3201
ČSNEN 50132-5-1 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky. 33 4592
ČSNEN 50132-5-2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové protokoly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 33 4592
ČSNEN 60544-5-ed.2 Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 6411
ČSNEN 60544-5:2004/Z1 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. 34 6411
ČSNEN 61340-4-4-ed.2 Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 6440
ČSNEN 61340-4-4:2006/Z1 Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). 34 6440
ČSNEN 62059-32-1 Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 32-1: Stálost - Zkoušení stability metrologických charakteristik při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN). 35 6136
ČSNEN 62387-1 Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro monitorování prostředí a osob - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky na provoz (Norma k přímému použití jako ČSN). 35 6674
ČSNEN 62271-203-ed.2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV. 35 7190
ČSNEN 62271-203:2004/Z1 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV. 35 7190
ČSNEN 60384-2-ed.2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8291
ČSNEN 60384-2:2006/Z1 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. 35 8291
ČSNEN 60384-13-ed.2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8291
ČSNEN 60384-13:2006/Z1 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. 35 8291
ČSNEN 60384-21-ed.2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8291
ČSNEN 60384-21:2005/Z1 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. 35 8291
ČSNEN 60384-22-ed.2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8291
ČSNEN 60384-22:2005/Z1 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. 35 8291
ČSNEN 62595-1-2 Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky. 35 8790
ČSNEN 60901:1998/A5 Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení. 36 0277
ČSN 360340-1:1990/Z37 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla. 36 0340
ČSN 360340-2:1991/Z36 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky. 36 0340
ČSN 360340-3:1990/Z37 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry. 36 0340
ČSNEN 61347-2-2-ed.2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky. 36 0510
ČSNEN 61347-2-2:2001/Z1 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky. 36 0510
ČSNEN 61347-2-7-ed.2:2007/Z1 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení. 36 0510
ČSNEN 61347-2-7-ed.3 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi). 36 0510
ČSNEN 60335-1-ed.2:2003/Z2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. 36 1045
ČSNEN 60335-2-14-ed.3:2007/A11 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky. 36 1045
ČSNEN 60335-2-15-ed.2:2003/A11 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin. 36 1045
ČSNEN 60335-1-ed.3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. 36 1050
ČSNEN 50563 Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu. 36 1060
ČSNEN 60601-1-ed.2:2007/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost. 36 4801
ČSNEN 60601-2-2-ed.3:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství. 36 4801
ČSNEN 60601-2-19:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů. 36 4801
ČSNEN 60601-2-20-ed.2:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů. 36 4801
ČSNEN 60601-2-21-ed.2:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů. 36 4801
ČSNEN 60601-2-29-ed.2:2009/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů. 36 4801
ČSNEN 60601-2-33-ed.3:2011/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance. 36 4801
ČSNEN 10169+A1 Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky. 42 0923
ČSNISO 23499 Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti. 44 1326
ČSNISO 29541 Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda. 44 1356
ČSNISO 17247 Uhlí - Úplná analýza. 44 1381
ČSNISO 23380 Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí. 44 1385
ČSNEN 16215 Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátoru PCB metodou GC/HRMS (Norma k přímému použití jako ČSN). 46 7013
ČSN 492120 Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování. 49 2120
ČSNEN 13629 Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN). 49 2137
ČSNEN 1870-4 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním. 49 6130
ČSNEN 16155 Potraviny - Stanovení sukralozy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN). 56 0688
ČSNISO 37 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností. 62 1436
ČSNISO 8483+Amd.1 Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů. 64 3141
ČSNISO 7432 Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním. 64 3151
ČSNISO 8533+Amd.1 Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů. 64 3160
ČSNISO 10471+Amd.1 Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka. 64 3171
ČSNEN 12201-4 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily. 64 6410
ČSN 650202:1995/Z2 Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice. 65 0202
ČSNPCEN/TS 16317 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení arzenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN). 65 4831
ČSNPCEN/TS 16318 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN). 65 4832
ČSNPCEN/TS 16319 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN). 65 4833
ČSNPCEN/TS 16320 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN). 65 4834
ČSNENISO 13032 Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN). 65 6033
ČSNEN 12703 Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN). 66 8562
ČSNEN 12704 Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN). 66 8563
ČSNENISO 11930 Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku. 68 1561
ČSNEN 13445-4:2010/A1 Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba. 69 5245
ČSNEN 13081+A1 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka. 69 9021
ČSNEN 13082+A1 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par. 69 9022
ČSNENISO 12543-6:2012/Oprava1 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled. 70 1015
ČSNEN 13967-ed.2 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky. 72 7612
ČSNEN 13967:2005/Z1 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky. 72 7612
ČSNEN 12977-1 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0305
ČSNEN 12977-2 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0305
ČSNEN 12977-3 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0305
ČSNEN 12977-4 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0305
ČSNEN 12977-5 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0305
ČSNENISO 13791 Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0318
ČSNENISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy. 73 0567
ČSNEN 1520-ed.2:2011/Z1 Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží. 73 1203
ČSNEN 12697-24 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 6160
ČSNEN 12697-26 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost. 73 6160
ČSNEN 1317-5+A2 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla. 73 7001
ČSN 750250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 75 0250
ČSNENISO 26082-1 Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale) (Norma k přímému použití jako ČSN). 79 3824
ČSNENISO 17076-1 Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda Taber (Norma k přímému použití jako ČSN). 79 3863
ČSNEN 14362-1 Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken. 80 0874
ČSNEN 397 Průmyslové ochranné přilby. 83 2141
ČSNEN 13087-5 Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost upevňovacího systému. 83 2142
ČSNEN 13087-6 Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole. 83 2142
ČSNEN 13087-10 Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu. 83 2142
ČSNEN 14052 Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany. 83 2143
ČSNEN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou. 83 2145
ČSNEN 1078 Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí. 83 2166
ČSNEN 1385 Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě. 83 2169
ČSNEN 12492 Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. 83 2170
ČSNENISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv. 83 2503
ČSNEN 15090 Obuv pro hasiče. 83 2506
ČSNENISO 28802 Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka. 83 3514
ČSNEN 1865-4 Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN). 84 2111
ČSNENISO 11608-1 Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN). 85 5930
ČSNENISO 11608-2 Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly (Norma k přímému použití jako ČSN). 85 5930
ČSNENISO 21672-1 Stomatologie - Parodontální sondy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). 85 6019
ČSNETSIEN 302774-V1.2.1 Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 4609
ČSNETSIEN 302288-1-V1.6.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5124
ČSNETSIEN 302288-2-V1.6.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5124
ČSNETSIEN 301649-V2.2.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5532
ČSNEN 15186 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN). 91 0290
ČSNENISO 24011 Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace. 91 7861
ČSNEN 15649-1+A1 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení. 94 0930
ČSNEN 15649-2+A1 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele. 94 0930
ČSNEN 15649-3+A1 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A. 94 0930
ČSNEN 15649-4+A1 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B. 94 0930
ČSNEN 15649-5 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C. 940 930
ČSNEN 15649-6 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D. 94 0930
ČSNEN 12572-2 Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny. 94 2050
TNICEN/TR 15449 Geografická informace - Normy, specifikace, technické zprávy a směrnice potřebné k implementaci infrastruktur prostorových dat. 97 9813
ČSNENISO 19111-2 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN). 97 9830
ČSNENISO 19135 Geografická informace - Postupy registrace položek. 97 9855
ČSNENISO 19143 Geografická informace - Filtr kódování (ISO 19143: 2010) (Norma k přímému použití jako ČSN). 97 9863
ČSNENISO 19144-1 Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN). 97 9864

 

Normy vydané v předcházejících měsících:

Srpen 2012
Červenec 2012
Červen 2012

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO