Školení interní auditor ISO 27001

Komu je školení určeno?


Těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC  27001:2014 a ČSN EN ISO 19011:2019 nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 

Co Vám školení přinese?


Seznámení s požadavky normy ČSN ISO/IEC27001:2014 na systém bezpečnosti informací. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování školení


Žádné

 

Náplň školení

  • Současný stav normy pro systémy bezpečnosti informací a normy vztahující se k ISMS, legislativní rámec
  • Hlavní principy systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014, procesní přístup (PDCA)
  • Výklad normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
  • Výklad ISO 19011:2018 včetně terminologie, typy auditů, postupy, zásady auditování, procesně orientovaný audit, požadavky na auditory.
  • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace, příprava auditu na místě (program auditů, plán organizace)
  • Průběh auditu, činnost auditora při interním auditu (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a dokumentace auditu)
  • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z auditů. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků.
  • Závěrečný písemný test

 

Délka školení


16 hodin (dva dny po 8 hodinách)

 

Odborný garant


Iveta Skalická

 

Metoda výuky


Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 27001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

 

Cena školení

4.480,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Kde proběhne školení

 

Je možné se zúčastnit školení v našem školícím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve Vaší společnosti  a ukázát Vám auditování přímo Vaší společnosti. 

Koordinátor školení

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO