Školení interní auditor ISO 14001 a ISO 18001 (OHSAS)

 

Komu je školení určeno?

Těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016, bezpečnosti práce podle ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 19011:2019 nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

Co Vám školení přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 na systém environmentálního managementu a bezpečnost práce. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Požadavky pro absolvování školení

Žádné 

Náplň školení

  • Současný stav norem pro systémy environmentu a bezpečnosti práce
  • Hlavní principy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008
  • Výklad norem ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008
  • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně    orientovaný audit, požadavky na auditory
  • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
  • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
  • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
  • Závěrečný písemný test

Cena školení

4.480,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Délka školení

16 hodin (2 dny po 8 hodinách)

Termíny školení interní auditor ISO 14001 a ISO 18001 (OHSAS)

Seznam termínu najdete zde

 

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 9001, 14001 a 18001  s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

Kde proběhne školení

Je možné se zúčastnit školení v našem školícím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve Vaší společnosti  a ukázát Vám auditování přímo Vaší společnosti.

Koordinátor školení

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO