Školení Revize / Novela EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001

Kurz přinášející informace o novele nejrozšířenějších norem pro systémy managementu kvality ISO 9001 a systémy environmentálního managementu ISO 14001. Obě normy byly schváleny 15.09.2015. Hlavním cílem revize je podpora kompatibility s dalšími normami. Novely reagují na změny prostředí a vychází ze zkušenosti s předchozími verzemi.

 

Komu je školení určeno?


Pracovníkům působícím v integrovaném systému managementu kvality a systému environmentálního managementu, především představitelům vedení pro kombinovaný systém managementu, osobám odpovědným za jednotlivé oblasti v rámci systému managementu a auditorům. Všem, kteří tento systém managementu kvality a systém environmentálního managementu udržují, vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenými novelami norem ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a metodami monitoringu kombinovaného systému managementu pro a jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti.

 

Co Vám školení přinese?


Seznámení s požadavky norem EN ISO 9001:2015 pro systémy managementu kvality a EN ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu. Znalost vymezení kontextu. Orientaci v oblastech předmětu činnosti a jednotlivých procesech. Dovednosti monitorovat, provádět a vyhodnocovat jejich efektivnost a posuzovat rizika a míru dopadů činností. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování školení


Žádné. Interní auditor výhodou.

 

Náplň školení

  • Současný stav norem pro kombinované systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu a souvisejících norem, legislativní rámec
  • Hlavní principy kombinovaného systému managementu kvality a systému environmentálního managementu, procesní přístup (PDCA)
  • Výklad EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 včetně hlavních rozdílů oproti požadavkům původních norem
  • Definování kontextu, hierarchie dokumentace, monitorování a měření, požadované dokumentované informace
  • Zaměření na vymezení kontextu, kompletnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, posuzování rizik a metodiky hodnocení dopadů, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků, přijímání akčních plánů pro neustálé zlepšování
  • Závěrečný písemný test

  

Délka školení

1 den (1 x 8 hodin)

 

Termíny školení Revize / Novela EN ISO 9001 a EN ISO 14001:2015

Seznam termínu všech školení najdete zde

 

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

 

Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení v elektronické podobě. Tištěné Osvědčení za cenu 80Kč/ks bez DPH je k dispozici na vyžádáná. Požadavek uveďte při objednání do poznámky.

  

Cena školení

2290,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

 

Kde proběhne školení

Je možné se zúčastnit školení v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti.

 

Koordinátor školení

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO