Školení interní auditor ISO 9001 - Opakovací

Komu je opakovací školení interní auditor IS0 9001 určeno?


Opakovací školení interní auditor ISO 9001 je určeno společnostem, které auditují svůj systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 bez účasti externích pracovníků a jejíž interní auditoři prošli již školením interního auditora a chtějí si obnovit platnost svého osvědčení a dále všem, kteří se podílí na zavádění a udržování systémů řízení a mají zájem si rozšířit své znalosti. 

Co Vám opakovací školení interních auditorů ISO 9001 přinese?


Každý interní auditor si obnoví a rozšíří své znalosti, potřebné pro funkci interního auditora. Každý účastník školení rovněž získá větší rozhled a jistotu v prověřování funkčnosti zavedených systémů ve společnosti. Seznámí se s praktickou formou průběhu a dokumentování  auditu.                             

Požadavky pro absolvování


Vzhledem ke zkrácenému průběhu opakovacího školení je vhodné, aby účastník absolvol základní kurz  Školení interní auditor ISO 9001 a měl již zkušenosti s auditováním systému řízení. Doložení absolvování základního kurzu nevyžadujeme. 

 

Náplň opakovacího školení interní auditor ISO 9001

  • stručné opakování terminologie
  • stručné opakování požadavků systémových norem se zaměřením na nejčastější problémy a nedostatky při udržování systémů
  • požadavky jednotlivých kapitol systémových norem z pohledu dokumentace a prováděného auditu
  • interní audit – plánování,  příprava a dokumentování interního auditu,
  • nejčastější chyby při provádění interních auditů
  • získání nových popřípadě prohloubení již nabytých zkušeností s auditováním
  • závěrečný písemný test

Cena opakovacího školení interní auditor ISO 9001

1.290,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Délka opakovacího školení interní auditor ISO 9001

4 hodiny


Termíny opakovacího školení interní auditor ISO 9001

Seznam termínu všech školení najdete zde

Navazující školení

Na Opakovací školení interní auditor ISO 9001, který se koná vždy dopledne navazuje ten samý den odpoledne Opakovací školení interní auditor ISO 14001, takze v jeden den je možno zvládnou opakovací školení obou systémů.

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

 

Metoda výuky

Opakovací školení interní auditor ISO 9001 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 9001  v elektronické podobě. Tištěné Osvědčení za cenu 80Kč/ks bez DPH je k dispozici na vyžádáná. Požadavek uveďte při objednání do poznámky.

 

Kde proběhne školení

Opakovací školení interní auditor ISO 9001 je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti a ukázat Vám auditování přímo Vaší společnosti.

 

 

Koordinátor opakovacího školení interní auditor ČSN EN ISO 9001:2016

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO