Školení metrologie - Školení metrolog organizace

Školení metrologie - Školení metrolog organizace

Komu je školení metrologie - školení metrolog organizace určen?

Školení metrolog organizace je určen především pracovníkům organizací, kteří vykonávají, nebo budou vykonávat funkci metrologa. Může být i vhodným doplňkem k rozšíření znalostí pracovníkům pracujícím v oblasti kvality, manažerům kvality, interním auditorům kvality, nebo jen zájemcům dozvědět se více o metrologii.

Forma školení

 • Prezenční školení ve školící místnosti s lektorem (informace na této stránce)
 • E-školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)
 • Individuální školení v sídle klienta s lektorem/lektory = přijedeme za Vámi. Nabídku Vám zhotovíme obratem - kontaktujte nás.
   

Co Vám školení metrologie přinese?

Díky školení metrolog organizace zjistíte základní informace o národním metrologickém systému ČR, naučíme Vás jak zajistit dodržování předpisů v oblasti metrologie, získáte informace o ověřování pracovních měřidel stanovených a kalibraci pracovních měřidel nestanovených, o obecných zásadách metrologie z hlediska technických norem a systémů managementu kvality, naučíte se znát metrologické názvosloví, zjistíte informace o možnostech vybudování a popsání metrologického systému organizace (firmy) splňující požadavky právních a technických předpisů.

Náplň školení metrolog organizace

 • Požadavky platné legislativy ČR v oblasti metrologie
 • Národní metrologický systém ČR
 • Jednotky SI
 • Základní pojmy (měření a měřidla v organizaci)
 • Základy metrologie organizace (povinnosti organizace, ověření a kalibrace měřidel, schéma návaznosti měřidel a měření, metrologický systém organizace v praxi)
 • Výklad příslušné kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Výklad normy ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení - kapitoly 4-8
 • Závěrečný písemný test 

Cena školení metrologie


2.290,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Délka školení metrolog organizace

8 hodin

Termíny školení základů metrologie

Seznam termínu najdete zde

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

Metoda výuky

Školení metrologie - Školení metrolog organizace probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Metrolog s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě.

Kde proběhne školení

Školení metrologie je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve Vaší společnosti a ukázat Vám uplatnění legislativy metrologie přímo Vaší společnosti.

Koordinátor školení metrologie - školení metrolog organizace

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO