Školení interní auditor ISO 9001

Školení interní auditor ISO 9001

Komu je školení interní auditor IS0 9001 určeno?


Školení interní auditor ISO 9001 je určeno těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019, nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 

Forma školení

 • Prezenční školení ve školící místnosti s lektorem (informace najdete na této stránce). Termíny prezenčních školení najdete zde
 • E-školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 990 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)
 • Individuální školení v sídle klienta s lektorem/lektory = přijedeme za Vámi. Nabídku Vám zhotovíme obratem - kontaktujte nás.

 

 

Co Vám školení interních auditorů ISO 9001 přinese?


Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 na systém zabezpečování kvality. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování


Pro přihlášení se na školení interní auditor ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky.

 

Náplň školení interní auditor ISO 9001

 • Současný stav norem pro systémy kvality
 • Hlavní principy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně    orientovaný audit, požadavky na auditory
 • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
 • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
 • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
 • Závěrečný písemný test

Cena školení interní auditor ISO 9001

2.290,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Rovněž nabízíme i školení přímo ve Vaší společnosti. Nabídku na pro větší poče účastníku, nebo školení ve Vaší společnosti Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Délka školení interní auditor ISO 9001

8 hodin


Termíny školení interní auditor ISO 9001

Seznam termínu všech školení najdete zde

 

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

 

Metoda výuky

Školení interní auditor ISO 9001 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 9001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

 

Kde proběhne školení

Školení interní auditor ISO 9001 je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti a ukázat Vám auditování přímo Vaší společnosti.

 

 

Koordinátor školení interní auditor ČSN EN ISO 9001:2016

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz


 

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO