Seznam vydaných ČSN norem

Říjen 2012

Označení Název Znak
ČSNISO 26101 Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole. 01 1644
ČSNENISO 3040 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele. 01 3135
ČSNPCEN/TS 16157-3 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace. 01 8295
ČSNEN 15876-1+A1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. 01 8386
ČSNEN 710+A1:2010/Oprava1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení. 04 0050
ČSNEN 1708-3 Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části. 05 0026
ČSNENISO 15614-1:2005/A2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu. 05 0313
ČSNENISO 3690 Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu. 05 1105
ČSNENISO 3581 Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace. 05 5100
ČSNENISO 14174 Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace. 05 5701
ČSNEN 15609 Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN). 07 8415
ČSNEN 1440+A1 Zařízení a příslušenství na LPG - Periodická kontrola znovuplnitelných lahví na přepravu LPG. 07 8440
ČSNEN 12493+A1 Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Provedení a výroba autocisteren. 07 8450
ČSNEN 14638-3:2011/Oprava1 Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami. 07 8538
ČSNENISO 11114-1 Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály. 07 8609
ČSNEN 779 Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů. 12 5001
ČSNEN 12266-1 Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky. 13 3003
ČSNEN 1906 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody. 16 5776
ČSNEN 15583-1 Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek. 27 8329
ČSNEN 15583-2 Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky. 27 8329
ČSNEN 6049-006 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1711
ČSNEN 6049-007 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1711
ČSNEN 3475-505 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1725
ČSNEN 3155-035 Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1809
ČSNEN 2997-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1811
ČSNEN 3373-007 Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 007: Hliníková kabelová oka niklovaná pro mačkání na niklované hliníkové kabely pro šrouby palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1840
ČSNEN 3373-008 Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 008: Měděná kabelová oka niklovaná kruhového tvaru pro niklované měděné vodiče pro šrouby palcové řady do teploty 340 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 1840
ČSNEN 3718 Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 2021
ČSNEN 2213 Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De31 2263
ČSNEN 3355 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Lisovaný profil - De31 2578
ČSNEN 4443 Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s eliptickou hlavou, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3310
ČSNEN 3382 Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3515
ČSNEN 3383 Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3516
ČSNEN 3384 Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3517
ČSNEN 3385 Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3518
ČSNEN 3386 Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, radiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3519
ČSNEN 3768 Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3604
ČSNEN 2245 Letectví a kosmonautika - Potrubí pro kapaliny a plyny - Definice (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 3946
ČSNEN 3278 Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 4225
ČSNEN 3417 Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny niklu NI-P11, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 4363
ČSNEN 2311 Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 4850
ČSNEN 3182 Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska z korozivzdorné oceli kadmiovaná, určená na ovládání kladek - Rozměry a zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 4902
ČSNEN 2835 Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 40 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 7140
ČSNEN 2836 Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 7141
ČSNEN 2837 Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 7142
ČSNEN 4687 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů nezabraňující korozi vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 7931
ČSNEN 4688 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr zabraňující korozi, vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 7932
ČSNEN 4689 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nátěr s vysokou pružností a odolnosti chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN). 31 7933
ČSNEN 50467 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody. 33 1567
ČSN 332165:1989/Z1 Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn. 33 2165
ČSNEN 50443 Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami. 33 2165
ČSNEN 50533 Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku. 33 3509
ČSNEN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 33 4596
ČSNEN 50136-1-1:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 33 4596
ČSNEN 50136-1-2:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty. 33 4596
ČSNEN 50136-1-3:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť. 33 4596
ČSNEN 50136-1-4:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-4: Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť. 33 4596
ČSNEN 50136-1-5:2009/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-5: Požadavky na paketově přepínanou síť PSN. 33 4596
ČSNEN 62282-3-1:2007/Z1 Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. 33 6000
ČSNEN 62282-3-100 Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. 33 6000
ČSNEN 50526-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí. 34 1561
ČSNEN 50123-5-ed.2:2003/Z1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače přepětí nízkého napětí pro zvláštní použití v soustavách DC. 34 1561
ČSNEN 60893-3-3-ed.2:2004/A1 Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 6572
ČSNEN 50288-8 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN). 34 7818
ČSNEN 50441-1-ed.2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7825
ČSNEN 50441-1:2007/Z1 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1. 34 7825
ČSNEN 50441-2-ed.2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7825
ČSNEN 50441-2:2007/Z1 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 2. 34 7825
ČSNEN 50441-4 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1200 MHz - Třída 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). 34 7825
ČSNEN 50464-1:2007/A1 Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky. 35 1121
ČSNEN 60512-1-100-ed.2:2006/Z1 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Všeobecně - Použitelné normy. 35 4055
ČSNEN 60512-1-100-ed.3 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 4055
ČSNISO 2954 Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem - Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací. 35 6859
ČSNEN 60439-3:1995/Z1 Rozváděče nn - Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze - Rozvodnice. 35 7107
ČSNEN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). 35 7107
ČSNEN 62047-13 Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 13: Namáhání struktur MEMS ohybem a střihem pro měření adhezní pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8775
ČSNEN 62047-14 Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 14: Metoda měření mezní tvářitelnosti materiálů kovové vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8775
ČSNEN 62341-6-2 Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8789
ČSNEN 62639 Indukční výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 0280
ČSNEN 13032-1+A1 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů. 36 0456
ČSNEN 62034-ed.2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií. 36 0632
ČSNEN 62034:2007/Z1 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií. 36 0632
ČSNEN 60731-ed.2 Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 4727
ČSNEN 60731:1999/Z1 Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii. 36 4727
ČSNEN 61217-ed.2 Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 4766
ČSNEN 61217:2001/Z1 Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice. 36 4766
ČSNEN 80601-2-35:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví. 36 4801
ČSNEN 60601-2-37-ed.2:2008/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů. 36 4801
ČSNEN 60601-2-39-ed.2:2008/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu. 36 4801
ČSNEN 60601-2-41-ed.2:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel. 36 4801
ČSNEN 60601-2-44-ed.3:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii. 36 4801
ČSNEN 60601-2-50-ed.2:2010/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů. 36 4801
ČSNEN 80601-2-58:2009/A11 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii. 36 4801
ČSNEN 62087-ed.2:2010/Z1 Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. 36 7004
ČSNEN 62087-ed.3 Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 7004
ČSNISO/IEC 14651 Informační technologie - Mezinárodní řazení a porovnání řetězců - Metoda pro porovnávání znakových řetězců a popis obecné šablony pro přizpůsobení řazení. 36 9169
ČSNISO/IEC 15693-1 Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky. 36 9762
ČSNENISO 6974-1 Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení (Norma k přímému použití jako ČSN). 38 5506
ČSNENISO 6974-2 Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty (Norma k přímému použití jako ČSN). 38 5506
ČSNEN 671-1-ed.2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí. 38 9201
ČSNEN 671-1:2002/Z1 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí. 38 9201
ČSNEN 671-2-ed.2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí. 38 9201
ČSNEN 671-2:2002/Z1 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí. 38 9201
ČSNENISO 2739 Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku. 42 0458
ČSNEN 10152:2009/Oprava1 Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky. 42 0911
ČSNEN 1562 Slévárenství - Temperované litiny. 42 0955
ČSNEN 13835 Slévárenství - Austenitické litiny. 42 0958
ČSNEN 12449 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití. 42 1320
ČSNEN 16006 Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci. 46 7027
ČSNEN 16007 Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí. 46 7028
ČSNEN 1870-13+A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů. 49 6130
ČSNEN 1870-14+A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů. 49 6130
ČSNEN 16204 Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN). 56 0689
ČSNISO 248-1 Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně. 62 1124
ČSNISO 4664-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny. 62 1489
ČSNISO 1817 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin. 62 1510
ČSNENISO 527-1 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy. 64 0604
ČSNENISO 527-2 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty. 64 0604
ČSNENISO 1622-1 Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace. 64 2610
ČSNEN 14758-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém. 64 6433
ČSNEN 589+A1 Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení. 65 6503
ČSNEN 1425 Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností. 65 7020
ČSNEN 417 Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení. 69 8417
ČSNEN 14617-4 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu. 72 1450
ČSNEN 14617-5 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti. 72 1450
ČSNEN 14617-6 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. 72 1450
ČSNEN 14617-10 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti. 72 1450
ČSNEN 14617-12 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti. 72 1450
ČSNEN 1467 Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky. 72 1865
ČSNEN 1468 Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky. 72 1866
ČSNEN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností. 72 2636
ČSNEN 15050:2008/Z1 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky. 72 3063
ČSNEN 15050+A1 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky. 72 3063
ČSNENISO 15927-5:2005/Oprava1 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor. 73 0315
ČSNENISO 13792 Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody. 73 0320
ČSNEN 1912 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin. 73 1713
ČSNEN 14592+A1 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky. 73 2862
ČSN 734301:2004/Z3 Obytné budovy. 73 4301
ČSNEN 12697-19 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa. 73 6160
ČSNEN 12697-20 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY). 73 6160
ČSNEN 12697-21 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese. 73 6160
ČSNEN 12697-30 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem. 73 6160
ČSNEN 12697-34 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška. 73 6160
ČSNEN 1991-2:2005/NA-ed.A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 73 6203
ČSNEN 1991-2:2005/Z3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou. 73 6203
ČSNEN 13231-3 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji. 73 6374
ČSNPCEN/TS 16118 Chráněné bydlení - Požadavky na služby poskytované starším lidem v systému chráněného bydlení (Norma k přímému použití jako ČSN). 76 3101
ČSNISO 29990 Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik - Základní požadavky na poskytovatele služeb. 76 3201
ČSNENISO 3175-3:2004/Oprava1 Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel. 80 0809
ČSNEN 13041 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost. 83 6162
ČSNEN 13038 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity. 83 6211
ČSNEN 13037 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH. 83 6222
ČSNEN 13039 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela. 83 6638
ČSNEN 15875:2012/Oprava1 Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů. 83 8007
ČSNEN 15415-2 Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální) (Norma k přímému použití jako ČSN). 83 8319
ČSNEN 15415-3 Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru (Norma k přímému použití jako ČSN). 83 8319
ČSNEN 12182 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). 84 1005
ČSNENISO 11137-2 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky. 85 5253
ČSNENISO 1135-4 Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití. 85 6205
ČSNETSIEN 301575-V1.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 87 2012
ČSNETSIEN 301559-1-V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 87 5163

 

Normy vydané v předcházejících měsících:

Září 2012
Srpen 2012
Červenec 2012
Červen 2012

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO