ISO 3834

ISO 3834


Certifikace systému managementu kvality v procesech svařování v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 (QW) 

Svařování řadíme ke speciálním procesům,  jejichž důsledky pro výrobek lze prokázat až později nebo je vůbec nelze dodatečně ověřit. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby.  Řízení svařovacích procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 zabezpečuje splnění požadovaných kriterií na jakost konečného produktu a k prokázání schopnosti výrobce vyrábět svařované konstrukce.

Certifikace systému managementu kvality v procesech svařování je určena všem organizacím, které vyrábějí svařované výrobky, zejména, je-li vyžadováno posuzování shody pro označení CE.

Norma ISO 3834 nevyžaduje žádný speciální systém managementu kvality dle ISO 9001, nejdůležitější prvek ISO 3834 je řízení dokumentů.

 

Přínosy zavedení a certifikace ISO 3834 - Systému managementu kvality v procesech svařování

 • možnost uplatnit své produkty v oblastech, kde se naplňování ISO 3834 ve výrobě stává základní podmínkou např. oblast tlakových zařízení, stavebních ocelových konstrukcí apod.
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků ostatních předpisů s důrazem na zabezpečení jakosti validovaných procesů
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné produkty, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • zvýšení konkurenceschopnosti podniku
 • zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům a a státních kontrolních orgánů


Organizace zavedením ISO 3834 mj. dokumentuje

 • Způsobilost svářečského personálu - kvalifikace svářečů a svářečských operátorů a pracovníků svářečského dozoru
 • Způsobilost personálu pro kontrolu a zkoušení - kvalifikace pracovníků NDT a kvalifikace a způsobilost kontrolorů svařování
 • Způsobilost zařízení - vhodnost a údržba zařízení
 • Svářečské a související činností - výrobní plány/postupy, příprava a kvalifikace pWPS, konečná forma WPS nebo pracovní instrukce, WPQR - protokol o kvalifikaci postupu svařování, ostatní specifikace/instrukce pro proces
 • Skladování a zacházení se svařovacími materiály
 • Skladování základních materiálů
 • Postupy a kontrola tepelného zpracování po svařováni
 • Kontrola a zkoušení - kontrola a zkoušení před svařováním, během svařování a  po svařování
 • Neshoda a opatření k nápravě  - protokoly o neshodách
 • Kalibrace a validace měřicího, kontrolního a zkušebního zařízení - provádí se  všeobecně pouze tehdy, pokud opakovatelnost svarů musí mít  stejné jakosti provedení - např. přístroje pro měření teplot, pro měření elektrických veličin,  pro měření tvaru a rozměru, průtokoměry

 Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

Image courtesy of gameanna at FreeDigitalPhotos.net

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

 • ISO 19011 (ISO 19011:2018, ČSN EN ISO 19011:2019) Auditování systémů managementu
 • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
 • IATF 16949:2016 (TS 16949)
 • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
 • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008, nahrazeno ISO 45001)
 • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022, ČSN ISO/IEC 27001:2023) Systém managementu bezpečnosti informací
 • GDPR (General Data Protection Regulation) 
 • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
 • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO