Školení Revize ČSN EN ISO 14001:2016 (ISO 14001:2015)

Školení Revize ČSN EN ISO 14001:2016 (ISO 14001:2015)

 

Kurz přinášející informace o novele nejrozšířenější normy pro systémy managementu kvality ISO 14001. Dne 15.09.2015 byla Mezinárodní organizací pro normalizaci schválena revize ISO 14001 (označení ISO 14001:2015). 

Ve formě ČSN byl nový standard závazný pro Českou republiku vydán o měsíc dříve než se očekávalo a nese označení ČSN EN ISO 14001:2016.

 

Komu je školení určeno?


Pracovníkům působícím v systému environmentálního managementu, především představitelům vedení pro systém environmentálního managementu, osobám odpovědným za jednotlivé oblasti v rámci environmentálního managementu a auditorům. Všem, kteří tento systém environmentálního managementu udržují, vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenou novelou normy EN ISO 14001:2015 a metodami monitoringu systému environmentálního managementu pro a jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti.

 

Co Vám školení přinese?


Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu. Znalost vymezení kontextu. Orientaci v oblastech předmětu činnosti. Dovednosti monitorovat, provádět a vyhodnocovat jejich efektivnost a posuzovat rizika a míru dopadů. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování školení


Žádné. Interní auditor výhodou.

 

Náplň školení

  • Současný stav normy pro systémy environmentálního managementu a norem vztahující se k EMS, legislativní rámec
  • Hlavní principy systému environmentálního managementu, procesní přístup (PDCA)
  • Výklad ČSN EN ISO 14001:2016 a hlavní rozdíly oproti požadavkům původní normy
  • Definování kontextu, hierarchie dokumentace, monitorování a měření, požadované dokumentované informace
  • Zaměření na vymezení kontextu, kompletnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, posuzování rizik a metodiky hodnocení dopadů, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků, přijímání akčních plánů pro neustálé zlepšování
  • Závěrečný písemný test 

 

Délka školení

0,5 dne (1 x 4 hodiny odpoledne)

 

Termíny školení Revize ČSN EN ISO 14001:2016 (ISO 9001:2015)

Seznam termínu všech školení najdete zde

 

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

 

Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení v elektronické podobě. Tištěné Osvědčení za cenu 80Kč/ks bez DPH je k dispozici na vyžádáná. Požadavek uveďte při objednání do poznámky.

 

Cena školení

1.490,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Kde proběhne školení

Je možné se zúčastnit školení v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti.

 

Koordinátor školení

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO