Seznam vydaných ČSN norem

Prosinec 2012

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 4531-004 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku 311930
ČSN EN 4531-005 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku 311930
ČSN EN 4531-101 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 -55 °C až 125 °C - Norma výrobku 311930
ČSN EN ISO 4254-12 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje 470601
ČSN EN 62561-1 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti 357605
ČSN EN 62561-3 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště 357605
ČSN EN 4531-003 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku 311930
ČSN EN 4531-002 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů 311930
ČSN EN 4531-001 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace 311930
ČSN EN 2997-005 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou 311811
ČSN EN 3707 Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory 311561
ČSN EN 3706 Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086 311560
ČSN EN 2234 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace 311738
ČSN EN 16038 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný 755651
ČSN EN ISO 13504 Stomatologie - Obecné požadavky na nástroje a příslušenství používané při zavádění implantátu a související léčbě 856013
ČSN EN ISO 81060-1 Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením 852701
ČSN EN 16224 Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky 763102
ČSN EN ISO 16014-5 Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla 640360
ČSN EN 927-3 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím 672010
ČSN P CEN/TS 16360 Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování 672013
ČSN P CEN/TS 16359 Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky 672012
ČSN P CEN/TS 16358 Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu 672011
ČSN EN 3745-301 Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum 311925
ČSN EN 4644-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů 311825
ČSN EN 4644-142 Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku 311825
ČSN EN 4677-001 Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí 311202
ČSN EN 4531-901 Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 901: Plnicí uzávěry - Norma výrobku 311930
ČSN EN 2997-003 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku 311811
ČSN EN 4644-001 Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace 311825
ČSN EN ISO 11833-1 Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Desky o tloušťce 1 mm a větší 646301
ČSN EN ISO 3673-2 Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic 641301
ČSN P CEN/TS 14632 Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody 646437
ČSN P CEN/TS 1566-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643176
ČSN P CEN/TS 1565-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643175
ČSN P CEN/TS 1519-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643186
ČSN P CEN/TS 1455-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643187
ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou 38132
ČSN EN 16277 Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku) 467010
ČSN EN 16279 Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE) 467012
ČSN EN ISO 11747 Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi 461504
ČSN EN 16345 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II 657077
ČSN EN 4697 Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující 319010
ČSN EN 4819 Letectví a kosmonautika - Dotykové paměťové tlačítko (CMB) pro tagy, určené pro letecké použití 319137
ČSN EN 4818 Letectví a kosmonautika - Pasivní HF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití 319136
ČSN EN 4817 Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití 319135
ČSN EN 2242 Letectví a kosmonautika - Zamačkávání elektrických kabelů s vodiči definovaných podle EN 2083, EN 4434 a EN 2346 311807
ČSN EN 62149-7 Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny 359276
ČSN EN 16058 Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda 755473
ČSN EN 16057 Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení 755472
ČSN EN ISO 8611-2 Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek 269118
ČSN EN ISO 8611-3 Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena 269118
ČSN EN ISO 26082-2 Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 2: Metoda v rotujícím bubnu 793824
ČSN EN 16155 Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 560688
ČSN EN 747-1 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost 910603
ČSN EN 747-2 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody 910603
ČSN EN ISO 4404-1 Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu 656248
ČSN EN 572-7 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní 701010
ČSN EN 572-8 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry 701010
ČSN EN 378-3+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob 140647
ČSN EN 378-4+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 140647
ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky 18012
ČSN 56 0186-15 Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů 560186
ČSN 56 0186-8 Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva 560186
ČSN EN 12821 Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2) 560047
ČSN ISO 3864-3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách 18011
ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 738521
ČSN EN 14597 Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů 60335
ČSN EN 572-1 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti 701010
ČSN EN 572-2 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float 701010
ČSN EN 572-3 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou 701010
ČSN EN 572-4 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené 701010
ČSN EN 572-5 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo 701010
ČSN EN 572-6 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou 701010
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 18011
ČSN ISO 3864-2+Amd. 1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků 18011
ČSN ISO 12081 Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda 570514
ČSN P ISO/TS 11869 Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda 571423
ČSN ISO 3864-4 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek 18011
ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí 332000
ČSN EN ISO 15223-1 Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky 850005
ČSN EN 131-2+A1 Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení 493830
ČSN EN 16109 Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů 654856
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace 332000
ČSN ISO/IEC 8825-5 Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Mapování definic schématu W3C XML do ASN.1 369635
ČSN ISO/IEC 8825-6 Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Registrace a použití kódovacích instrukcí PER 369635
ČSN ISO/IEC 8825-1 Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Specifikace základních pravidel kódování (BER), kanonických pravidel kódování (CER) a rozlišujících pravidel kódování (DER) 369635
ČSN ISO/IEC 8825-2 Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Specifikace pravidel zhuštěného kódování (PER) 369635
ČSN ISO/IEC 8825-3 Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Specifikace kódování kontrolního způsobu zápisu (ECN) 369635
ČSN ISO/IEC 8825-4 Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Pravidla kódování XML (XER) 369635
ČSN EN 13759 Nábytek - Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky - Zkušební metody 910219
ČSN EN 50317 ed. 2 Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření 362313
ČSN EN 61291-1 ed. 3 Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace 359273
ČSN EN ISO 8611-1 Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody 269118
ČSN EN 61076-4-116 Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí 354621
ČSN EN 61076-2-101 ed. 3 Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12 354621
ČSN ISO 16653-3 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce 275008
ČSN EN 378-2+A2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 140647
ČSN EN 1034-17 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru 507010
ČSN ISO 12488-1 Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně 270202
ČSN 56 0187-4 Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA 560187
ČSN 46 1011-14 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene 461011
ČSN EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky 855231
ČSN EN 13381-6 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem 730858
ČSN EN 13204+A1 Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení 389340
ČSN EN 15254-7 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů 730855
ČSN EN 408+A1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností 731741
ČSN EN 378-1+A2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby 140647
ČSN EN ISO 10993-12 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály 855220
ČSN EN 61300-3-38 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění 359252
ČSN EN 60794-2-11 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov 359223
ČSN EN 14770 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR) 657091
ČSN EN 14771 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR) 657093
ČSN EN 14769 Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) 657092
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud 354101
ČSN ISO/IEC 17007 Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k  použití pro posuzování shody 15269
ČSN EN ISO 12215-9 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic 321160
ČSN P ISO/TS 19130 Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy 979849
ČSN EN 16124 Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot 420962
ČSN EN 298 ed. 2 Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv 61805
ČSN EN 12004+A1 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování 722469
ČSN EN ISO 25178-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu 14451
ČSN EN 934-2+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem 722326
ČSN EN 16341 Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu 10181
ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník 832400
ČSN EN 62282-2 ed. 2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků 336000

Normy vydané v předcházejících měsících:

Listopad 2012
Říjen 2012
Září 2012
Srpen 2012
Červenec 2012
Červen 2012

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO