Školení interní auditor ISO 14001

Školení interní auditor ISO 14001

Komu je školení interní auditor ISO 14001 určeno?

Těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů managementu environmentálního systému podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 

Forma školení

  • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
  • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
  • E - Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 990 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)
 •  

Co Vám školení interních auditorů přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Požadavky pro absolvování

Pro přihlášení se na školení interní auditor ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky.

Náplň školení interní auditor ISO 14001

 • Současný stav normy pro systém environmentu
 • Hlavní principy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně    orientovaný audit, požadavky na auditory
 • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
 • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
 • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
 • Závěrečný písemný test

 

Délka školení

6-8 hodin


Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 14001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

 

Kontakt pro dotazy ke školení interní auditor ČSN EN ISO 14001:2016

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO