Školení interní auditor ISO 27001

Školení interní auditor ISO 27001

Komu je školení určeno?

Těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC  27001:2023 a ČSN EN ISO 19011:2019 nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.


Forma školení
 

 • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
 • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
 • E - Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 990 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)


Co Vám školení přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN ISO/IEC27001:2023 na systém bezpečnosti informací. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.


Požadavky pro absolvování školení

Pro přihlášení se na školení interní auditor ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky.


Náplň školení

 • Současný stav normy pro systémy bezpečnosti informací a normy vztahující se k ISMS, legislativní rámec
 • Hlavní principy systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014, procesní přístup (PDCA)
 • Výklad normy ČSN ISO/IEC 27001:2023
 • Výklad ISO 19011:2018 včetně terminologie, typy auditů, postupy, zásady auditování, procesně orientovaný audit, požadavky na auditory.
 • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace, příprava auditu na místě (program auditů, plán organizace)
 • Průběh auditu, činnost auditora při interním auditu (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a dokumentace auditu)
 • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z auditů. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků.
 • Závěrečný písemný test


Délka školení

6-8 hodin


Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze


Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 27001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .


Kontakt pro dotazy ke školení interní auditor ISO 27001

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO