Školení metrologie - Školení metrolog organizace

Školení metrologie - Školení metrolog organizace

Komu je školení metrologie - školení metrolog organizace určen?

Školení metrolog organizace je určen především pracovníkům organizací, kteří vykonávají, nebo budou vykonávat funkci metrologa. Může být i vhodným doplňkem k rozšíření znalostí pracovníkům pracujícím v oblasti kvality, manažerům kvality, interním auditorům kvality, nebo jen zájemcům dozvědět se více o metrologii.

Forma školení

 • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
 • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
 • E - Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 690 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)

 
Co Vám školení metrologie přinese?

Díky školení metrolog organizace zjistíte základní informace o národním metrologickém systému ČR, naučíme Vás jak zajistit dodržování předpisů v oblasti metrologie, získáte informace o ověřování pracovních měřidel stanovených a kalibraci pracovních měřidel nestanovených, o obecných zásadách metrologie z hlediska technických norem a systémů managementu kvality, naučíte se znát metrologické názvosloví, zjistíte informace o možnostech vybudování a popsání metrologického systému organizace (firmy) splňující požadavky právních a technických předpisů.

Požadavky pro absolvování

Pro přihlášení se na školení interní auditor ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky.


Náplň školení metrolog organizace

 • Požadavky platné legislativy ČR v oblasti metrologie
 • Národní metrologický systém ČR
 • Jednotky SI
 • Základní pojmy (měření a měřidla v organizaci)
 • Základy metrologie organizace (povinnosti organizace, ověření a kalibrace měřidel, schéma návaznosti měřidel a měření, metrologický systém organizace v praxi)
 • Výklad příslušné kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Výklad normy ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení - kapitoly 4-8
 • Závěrečný písemný test 


Délka školení metrolog organizace

6-8 hodin

Metoda výuky

Školení metrologie - Školení metrolog organizace probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Metrolog s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě.

Kontakt pro dotazy ke školení Metrolog organizace

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO