Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

 

Komu je školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS IS0 14001 určeno?

Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 je určeno pracovníkům působícím v environmentálním systému managementu, především představitelům vedení pro environmentální systém managementu, manažerům EMS a auditorům EMS. Všem, kteří tento systém managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou ČSN EN ISO 14001:2016 a metodami monitoringu pro zhodnocení jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti.

Forma školení

 • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
 • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
 • E - Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 1490 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)


Co Vám školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 přinese?

 Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 na environmentální systém managementu. Naučíte se orientovat v jednotlivých aspektech. Posuzovat negativních dopady na životní prostředí vznikajících při činnostech organizace. Kurz je zaměřen nejen na klasické oblasti prevence znečišťování ovzduší, vody, půdy a redukce odpadů ale i na úspory energií, materiálů a surovin. Jedná se především o respektování životního prostředí z hlediska legislativních požadavků ale i z hlediska individuálních možností a specifik oblastí, kde organizace působí. Naučíte se systém monitorovat pomocí auditů a kontrolních činností, vyhodnocovat efektivnost přijímaných opatření. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování

Pro přihlášení se na školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky. Absolvované školení Interní auditor ISO 14001 je výhodou.


Náplň školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

 • Současný stav normy pro systémy environmentálního managementu a norem vztahující se k EMS
 • Legislativní a environmentální požadavky, jejich praktické uplatňování
 • Výklad normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • Integrace s ostatními systémy managementu organizace
 • Určení a hodnocení environmentálního profilu organizace
 • Aplikace požadavků norem a směrnic na podmínky vlastní organizace
 • Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků
 • Posuzování životního cyklu
 • Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech
 • Zpracování reportingu pro informování vedení organizace o dosažené výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí,…)
 • Posuzování efektivnosti nápravných a preventivních opatření
 • Závěrečný písemný test

Délka školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

8 hodin

 

Metoda výuky

Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 149001 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě.


Kontakt pro dotazy ke školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO