Školení interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Komu je školení určeno?

Těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

Forma školení

Co Vám školení přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 na systém zabezpečování kvality a systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Požadavky pro absolvování školení

Žádné 

Náplň školení

  • Současný stav norem pro systémy kvality a environmentu
  • Hlavní principy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016
  • Výklad norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2009
  • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně    orientovaný audit, požadavky na auditory
  • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
  • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
  • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
  • Závěrečný písemný test

Cena školení

4.480,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Rovněž nabízíme i školení přímo ve Vaší společnosti. Nabídku na pro větší poče účastníku, nebo školení ve Vaší společnosti Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.

Délka školení

16 hodin (2 dny po 8 hodinách)

Termíny školení interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Seznam termínu najdete zde

 

Odborný garant

Ing. Stanislav Kobylka

Metoda výuky

Přednášky, případové studie a modelové situace, diskuze

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 9001 a 14001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

Kde proběhne školení

Je možné se zúčastnit školení v našem školícím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve Vaší společnosti  a ukázát Vám auditování přímo Vaší společnosti.


Koordinátor školení

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO