Školení interní auditor ISO 9001

Školení interní auditor ISO 9001

Komu je školení interní auditor IS0 9001 určeno?


Školení interní auditor ISO 9001 je určeno těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019, nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 

Forma školení

 • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
 • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
 • E - Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 990 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)

 

Co Vám školení interních auditorů ISO 9001 přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 na systém zabezpečování kvality. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování

Pro přihlášení se na školení interní auditor ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky.

 

Náplň školení interní auditor ISO 9001

 • Současný stav norem pro systémy kvality
 • Hlavní principy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 včetně terminologie, typy prověrek, postupy, zásady auditování, procesně    orientovaný audit, požadavky na auditory
 • Plánování auditů, přezkoumání dokumentace příprava auditu na místě (program auditů, plán, organizace)
 • Průběh auditu, činnost prověřovatele při interní a externí prověrce (zahájení, sběr a ověřování informací, taktika a  dokumentace prověrky)
 • Modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace
 • Závěrečný písemný test

 

Délka školení interní auditor ISO 9001

6-8 hodin

 

Metoda výuky

Školení interní auditor ISO 9001 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

 

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 9001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě .

 

Kontakt pro dotazy ke školení interní auditor ČSN EN ISO 9001:2016

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz


 

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO