Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

 

Komu je školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality IS0 9001 určeno?


Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 je určeno pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především představitelům vedení pro systém managementu kvality, manažerům kvality a auditorům kvality. Všem, kteří tento systém managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou ČSN EN ISO 9001:2016 a metodami monitoringu systému managementu kvality pro zhodnocení jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti.

Forma školení

 • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
 • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
 • E - Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 1490 Kč  bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde)


Co Vám školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 přinese?

Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 na systém managementu kvality. Naučíte se orientovat v procesech, monitorovat, provádět a vyhodnocovat jejich efektivnost. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.

 

Požadavky pro absolvování

Pro přihlášení se na školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky. Absolvované školení Interní auditor ISO 9001 je výhodou.

 

Náplň školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

 • Současný stav normy pro systémy managementu kvality a norem vztahující se ke QMS, legislativní rámec
 • Hlavní principy systému managementu kvality, procesní přístup (PDCA)
 • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Definování procesů, hierarchie dokumentace, monitorování a měření
 • Průběh kontrolních činností (sběr a ověřování informací, taktika a dokumentace, záznamy)
 • Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků
 • Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech
 • Využití nástrojů pro sběr dat (statistické metody, analýzy rizik, …)
 • Zpracování reportingu pro vedení organizace (výsledky auditů, zpětná vazba od zákazníků, výkonnost procesů a shoda produktů, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu, změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a doporučení pro zlepšování)
 • Posuzování efektivnosti nápravných a preventivních opatření
 • Závěrečný písemný test

Délka školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

8 hodin


Metoda výuky

Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze


Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení (individuální nebo E-learning) v elektronické podobě.


Kontakt pro dotazy ke školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO