Školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019

Školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019

Komu je školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019 určeno?

Školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019 je určeno  všem společnostem, které si chtějí auditovat své systémy řízení (ISO 9001 - QMS, ISO 14001 -  EMS, ISO 18001 OHSAS, a další ) svépomocí, bez účasti externích pracovníků, nebo těm kteří zdokonalit svoje auditorské dovednosti.  Každý zavedený systém vyžaduje průběžné auditování. Toto školení je tedy jedním z nástrojů jak provádět interní audit efektivním způsobem. Toto školení doporučujeme všem zkušeným i začínajícím auditorům.
 

Formy školení

 • Prezenční školení u klienta - cenovou nabídku Vám připravíme obratem, potřebujeme od Vás pouze informaci o požadovaném termínu a počet školených osob. Nabízíme možnost rozšířit školení o praktickou část a rozšířit zkušenosti absolventů školení.
 • Prezenční školení v naší školící místnosti v Brně - kapcita je max. 8 osob. Cenovou nabídku Vám opět rádi zašleme obratem.
 • E-Learning - školení provedené elektronickou formou z pohodlí Vašeho domova nebo  kanceláře za cenu 690 Kč bez DPH (informace o školení v elektronické podobě najdete zde

Co Vám školení interních auditorů ČSN EN ISO 19011:2019 přinese?

Seznámení s aktualizovanou verzí normy ČSN EN ISO 19011:2019. Každý námi školený interní auditor tak získá nové znalosti, pro zvládnutí problematiky interního auditu dle aktuálních pravidel.  Každý účastník školení rovněž  získá větší rozhled a jistotu v prověřování funkčnosti zavedených systémů ve společnosti. Zároveň bude mít jistotu, že jeho schopnost provádět interní audit, bude plně profesionální.  

Požadavky pro absolvování

Pro přihlášení se na školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky.

Náplň školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019

 • Výklad normy ČSN EN ISO 19011:2019, včetně upravené  terminologie, typů prověrek, postupy, zásady auditování, procesně orientovaný audit, aktuální požadavky na auditory
 • Vysvětlení zásadních změn oproti předchozí verzi normy, mezi tyto změny patří například:  
  • Vyjasnění vztahů mezi ISO 19011 (interní audity) a ISO/IEC 17021 (audity prováděné třetí stranou)
  • Názorné příklady znalostí, dovedností a způsobů auditování pro daný obor podnikání
  • Byly stanoveny změny v auditování na dálku
  • Došlo k přepracování kapitol 5, 6 a 7
  • Nové principy auditování a další změny
 • Získání nových popřípadě prohloubení již nabytých zkušeností s auditováním
 • Probrání praktických ukázek a návodů v oboru, ve kterém se interní auditor pohybuje
 • Výklad nejvhodnějších řešení a rad pro nejčastějších problémy auditování
 • Nástin různých metod a taktik, psychologických úvah a objektivního postoje při interním auditování
 • Výměna zkušeností s auditováním v provozech, ve vedení organizací a u dodavatelů
 • Závěrečný písemný test

Délka školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019

6 hodin

Metoda výuky

Školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze

Forma ukončení

Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení interní auditor ISO 19011 s platností 2 roky. U prezenčních školení je osvědčení vydáváno v tištěné podobě u ostatních forem školení v elektronické podobě.

Kontak pro dotazy ke školení interní auditor ČSN EN ISO 19011:2019

Ing. Stanislav Kobylka 
Tel.:      724 960 016
E-mail:  s.kobylka@3s-consulting.cz

 

 

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO